A nebyl by to snad ani on, kdyby kromě oslavy neuspořádal zároveň křest nové publikace, kterou věnoval tentokráte pamětním medailím. Od 16 hodin se akce uskuteční na Malém Versailes za doprovodu karlovarské swingové muziky ing. Karla Uhlíka.

Jiří Böhm je Karlovarákům znám, jako autor celé řady historických kalendářů s mnohdy unikátními fotografiemi starých Karlových Varů. Vydal několik publikací, například brožuru „Karlovarská povodeň“, knihu „Karlovy Vary na starých pohlednicích“, „Město v mlze zapomnění“ nebo „Karlovarská doprava v minulosti“.

Že není osud památek Jiřímu Böhmovi lhostejný dokládá i jeho aktivní přístup v boji proti jejich devastaci. Je signatářem protestních petic za záchranu domů Bílý lev a Zlatá koruna.

Redakce přeje vše nejlepší!