Letošní léto bude v Galerii u Vavřince v Chodově zasvěceno fotografii. Až do poloviny srpna se tam můžete potěšit (úzkostliví moralisté i pohoršit) fotografiemi a obrazy Jana Saudka. Od jejího otevření před třemi lety v květnu 2007 se v chodovské Galerii u Vavřince až dosud střídali výhradně regionální autoři – počínaje Jiřím Junem a konče (zatím) Daliborem Nesnídalem. Jan Saudek je tak prvním umělcem, který přichází zpoza hranic Karlovarska.

Názory na Saudkovu tvorbu se rozprostírají v neobyčejně širokém spektru od absolutně nekritického uctívání až po stejně absolutně nekritické odsudky. Pro jedny génius fotografie, pro druhé beznadějný kýčař. Jedno mu ale nikdo neupře. Nedávno 75letý umělec je ve světě bezesporu nejznámějším českým fotografem s bilancí více jak čtyř stovek výstav po celé planetě a nespočtem vydaných monografií.

Fotit začal Saudek v patnácti letech, kdy dostal svůj první aparát, vyučil se a 33 roků pracoval jako reprodukční fotograf v tiskárnách a od roku 1983, kdy „jako zázrakem“ dostal legitimaci Fondu čs. výtvarných umělců, je fotografem ve svobodném povolání. V šedesátých letech byl natrvalo ovlivněn katalogem výstavy Family of Man a v roce 1972 objevil svou „Zeď“, která se později stala jedním z hlavních symbolů celého jeho díla.

Stěžejním, téměř výhradním tématem jeho aranžovaných ateliérových fotografií, které od konce 70. let koloruje, je žena. Žena ve všech možných podobách – krásnými mladými děvčaty počínaje přes zralé dospělé ženy až po neforemně otylé stařeny. Fotí je v rozličných polohách, většinou silně erotických, místy cudných, častěji ovšem necudných, občas až perverzních. Podobně zaměřené jsou i Saudkovy obrazy, které tématicky vycházejí z jeho snímků a často je i vysloveně kopírují.

Výstava prací autora, který svět kromě fotografiemi udivuje i svým nekonvenčním sexuálním a rodinným životem, neobyčejnou tělesnou svěžestí a na jeho pětasedmdesát neuvěřitelnými sportovními výkony, bude v Galerii u Vavřince v Chodově otevřena až do 15. srpna. Navštívit ji můžete vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 a v sobotu od 9 do 12 hodin.