Lázeňské město znovu ožije hudbou. Od úterka 8. září se koná Dvořákův karlovarský podzim. Ten nabídne až do 2. října řadu zajímavých koncertů. Do Karlových Varů přijedou také zajímaví hosté.

Prologem letošního Dvořákova karlovarského podzimu bude ve výroční den mistrova narození (8. září) položení květin u sochy Antonína Dvořáka a provedení Slovanských tanců v podání Karlovarského symfonického orchestru s dirigentem Františkem Drsem.

Poté se uskuteční Zahajovací symfonický koncert z díla Antonína Dvořáka v pátek 11. září 2009 ve Slavnostním sále Grandhotelu Pupp. Po tradičním úvodu, ve kterém zazní Slavnostní pochod, přivítáme houslového virtuóza Václava Hudečka. Spolu s KSO a dirigentem Martinem Turnovským přednese Houslový koncert a moll.

Ze tří skladatelových instrumentálních koncertů vznikl houslový koncert jako druhý. Dvořák, ač sám původně houslista a violista, se tomuto oboru věnoval ze všeho nejméně. Až v roce 1879 komponuje v únoru Mazurek, dedikovaný španělskému houslistovi Pablo de Sarasatemu a v červenci Houslový koncert a moll. Jeho prvního provedení se ujal mladý český houslový virtuóz František Ondříček v Praze 14. října 1883. Na svých koncertech ve Vídni i jinde v Evropě jej pozvedl ke světové proslulosti.

V impozantní řadě devíti symfonií stojí Symfonie G dur na osmém místě. Vznikla na počátku podzimu 1889 většinou za Dvořákova pobytu na jeho letním sídle na Vysoké u Příbrami. Bývá označována slovem Anglická, protože její první vydání se uskutečnilo u londýnské firmy Novell. Patří beze sporu ke třem nejzralejším a obsahově nejkrásnějším Dvořákovým symfoniím.

Podle J. Šedy se řadí mezi velkolepou, vášnivou a mužnou Symfonii d moll a nejpopulárnější a nejgeniálnější Symfonii e moll, zvanou „Z Nového světa“. Je vrcholem v Dvořákově tvůrčím období vnitřního uklidnění, jež se mu dostalo po vážných duševních krizích, kterými on, jinak duše jasná a čistá, musel projít…

Symfonie G dur vznikla z životní pohody, ze slastného spojenectví s přírodou. Mohli bychom říci, že je to symfonie přírody. Prostoupena upřímnou sdílností, jasem a srdečným optimismem, zůstává tato hudba jedním z nejslovanštějších projevů Dvořákových.

Alois Ježek