Kniha s bohatou obrazovou dokumentací je výjimečná hned z několika důvodů. „Po sedmasedmdesáti letech jde o první knižní publikaci věnovanou bečovskému hradu. Zabývá se fenoménem unikátní památky, navíc z neobvyklého úhlu pohledu. Vlastní zaměření této knihy pregnantně vystihl v předmluvě Petr Štoncner.

Graficky skvěle sestavená a reprezentativní knížka o významné hradní architektuře nejen nejnověji shrnuje dosavadní poznání o středověkém hradu, ale klade si za cíl prezentovat na základě zkušeností ze záchrany vzácně autentických památek reálné možnosti konzervace a maximálně citlivého využití památky,“ uvedla Daniela Poulová ze správy hradu Bečov.

Publikace, která podle ní může sloužit jako vzor kvalifikovaného přístupu k památkám, bude poskytnuta odborným, vědeckým pracovištím i knihovnám. „Část nákladu bude k prodeji v pokladně veřejnosti přístupného zámku Bečov a také bude možné využít internetové nabídky,“ dodala Poulová.

V případě, že se podaří zahájit celkovou památkovou a stavební obnovu, bude tato publikace, mapující proces poznání a záchrany unikátně dochovaného hradu Bečov, výchozím materiálem pro vznik monografie o autentické středověké památce evropského významu.

„Kniha o hradu Bečov je svým způsobem zcela výjimečným počinem v několika ohledech. Vznikla nejdříve v anglické jazykové mutaci jako dokument pro mezinárodní soutěž Ceny Evropské unie pro oblast kulturního dědictví Europa Nostra Award v kategorii projektů. Tomu odpovídá i její základní struktura, která je oproti běžně vydávaným publikacím prezentujícím konkrétní památku zcela neobvyklá. Samotný projekt i jeho knižní vydání nepřímo navazují na obdobný projekt Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově,“ uvádí v předmluvě památkář Petr Štoncner z Národního památkového ústavu.