Páteční koncert karlovarských symfoniků v Městském divadle je věnován německým autorům, z nichž dva, Mendelssohn a Brahms, se narodili v Hamburku.

Mendelssohn pocházel z rodiny bohatého bankéře, jeho dědeček byl osvíceným filozofem. Mladý Felix žil v přepychu v blízkosti velkých osobností své doby — Goetha, Cherubiniho aj. Již jako patnáctiletý napsal předehru k Shakespearově Snu noci svatojánské.

V úvodu koncertu zazní jiná jeho koncertní předehra z roku 1835, a to Pohádka o krásné meluzině.

Zpracovává starobylou pověst o Meluzině, bytosti, která byla napůl ženou a napůl rybou. Proměněna v člověka se musela vždy po čase na chvíli proměnit do své původní podoby. V Mendelssohnově kompozici se v závěru vrací Meluzinin luzný motiv, znamenající návrat bájné bytosti do původního živlu.

Nejstarším z autorů koncertu je Josef Haydn. Byl prvým představitelem velkého trojhvězdí vídeňského klasicismu. Po úspěchu své první symfonie přijal nabídku kapelnické služby u hraběte Morzina a od roku 1760 u hraběte Esterházyho. Když v roce 1790 hrabě zemřel a odkázal Haydnovi penzi 1000 zlatých ročně, stal se Haydn svobodným umělcem a přestěhoval se do Vídně. Záhy dostal pozvání z Anglie, aby pro společnost „Professional Concerts“ napsal šest symfonií. Za půldruhého roku vznikly symfonie č. 93 – 98. V roce 1794 se situace opakovala a vznikly další symfonie, které přinesly Haydnovi bohatství a slávu. Skupina dvanácti symfonií, nazvaných „londýnské“ patří k vrcholům Haydnovy tvorby.

Do tohoto souboru patří i uváděná Symfonie č. 95 c moll. Mirko Očadlík o ní mj. napsal: „Skladba sama naprosto odporuje všem představám konvenčnosti a ukazuje ducha tvůrčího, jenž se dovede vzepnout k svému ideálu bez ohledu na zvyklosti. Pomalé variace v Andante prozrazují příklon k Mozartovi a jeho věčné melodičnosti. Variace jsou takřka beethovenovsky mohutné. Ve Finále provádí velmi duchaplné kontrapunktické hříčky ve fugových imitacích…“

Dominantu večera tvoří Koncert D dur pro housle a orchestr Johannese Brahmse s legendou české houslové školy Václavem Hudečkem.

Brahms pocházel z hamburské muzikantské rodiny. Pro svůj talent a první kompozice komorní hry a písní se stal středem pozornosti hudebního světa. Vynikající klavírista a dirigent byl rovněž velkým ctitelem Dvořákovým a dopomohl mu svým vlivem k velkým světovým úspěchům. Jeho symfonie jsou dokonalou syntézou dosavadního vývoje této formy. Brahms byl však i originálním tvůrcem instrumentálních koncertů.

Jaroslav Šeda o Houslovém koncertu D dur napsal: „Když se poprvé toto dílo objevilo na veřejnosti, houslisté ustrnuli nad odvahou, s níž se tu jde proti okázalému vyzvedání houslové techniky. Říkali, že byl psán ´proti houslím´. Bylo nesnadné, jak hrát rozsáhlé pasáže, technicky neobyčejně obtížné, ale posunuté jako kolorující složka do pozadí, zatímco v orchestru se odehrává vlastní dění melodické…“

Nám už tato novost nepřipadá tak nezvyklá, naopak jsme okouzleni bohatstvím zpěvu sólového nástroje. Inspirací ke kompozici koncertu bylo přátelství a veliké umění Josefa Joachima, jednoho z nejslavnějších houslistů té doby. Dílo vzniklo v roce 1877, když bylo Brahmsovi 44 let. Hlavní hudební myšlenka plná mužného zpěvu a dramatické atmosféry je obsahem rozměrné prvé věty. Druhá věta je lyrickou meditací neobyčejné myšlenkové hloubky a zvukové nádhery. V závěru přichází bujné finále s četnými rytmickými ohlasy lidových tanců Maďarska, Joachimovy rodné země.

Václav Hudeček, absolvent pražské AMU a jeden z posledních žáků Davida Oistracha, upozornil na svůj výjimečný talent již jako patnáctiletý, kdy zvítězil v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga a v Londýně hrál s Královskou filharmonií Paganiniho Houslový koncert D dur. Tím začala Hudečkova ojedinělá umělecká dráha, vedoucí koncertními sály a nahrávacími studii v Evropě i zámoří. V Karlových Varech je pravidelným hostem. V roce 2006 upoutal vynikající interpretací Dvořákova houslového koncertu na Dvořákově karlovarském podzimu. Před dvěma lety v rámci stejného festivalu uskutečnil s klavíristou Petrem Adamcem ojedinělý koncert barokních sonát.

Hostující dirigent Petr Vronský zahájil svou uměleckou dráhu jako úspěšný houslista a pokračoval v ní jako neméně úspěšný dirigent. Laureátské tituly z mezinárodních soutěží ve francouzském Besanconu (1971) a Karajanovy v Berlíně (1973) mu otevřely brány na domácí i světová pódia. Petr Vronský působil v plzeňské a ústecké opeře, byl šéfdirigentem Státní filharmonie Brno a Janáčkovy filharmonie Ostrava. Jako host vystupuje na koncertních pódiích a operních scénách v Evropě i zámoří, vynikající ohlas mají i jeho hostování v Karlových Varech, zejména na festivalu Dvořákův karlovarský podzim.

Program pátečního symfonického koncertu (A–7) v karlovarském divadle od 19:30 hodin:
F. Mendelssohn Bartholdy: Pohádka o krásné Meluzíně — předehra, op. 32
Johannes Brahms: Koncert pro housle D dur, op. 77
Joseph Haydn: Symfonie č. 95 c moll

Václav Hudeček — housle
Petr Vronský — dirigent

(red)