Sedmnácté a osmnácté století bylo obdobím, které se v hudbě ubíralo nejen k povznesení a rozkvětu opery, ale i k větší rozmanitosti instrumentálních forem. Velký podíl na tom mělo zvukové zdokonalování hudebních nástrojů a jejich výrobci – rody Amatiů, Guarneriů a Stradivariů, jejichž nástroje dodnes uchvacují interprety i posluchače.

Antonio Vivaldi (1675—1741) byl synem houslisty z kůru sv. Marka v Benátkách. Záhy odešel do Německa, ale vrátil se do Benátek, kde se stal koncertním mistrem a sbormistrem v dívčím sirotčinci. Napsal 28 oper, kantáty, moteta, řadu komorních a orchestrálních děl. Housle byly nejvlastnějším nástrojem italského mistra. Jeho slávu a popularitu nešířila jen vysoká úroveň interpretace vlastních skladeb, ale také všechny technické novoty a zvláštnosti. Svým skladbám dával originální názvy, jako například Neklid, Podezření, Odpočinek, Noc, Spánek. Nejslavnější z těchto skladeb soustředil do sbírky 12 koncertů. Obdivovanými a publikem vyhledávanými se staly zejména první čtyři, nazvané Čtvero ročních dob. Je to vlastně oslava přírody a života lidí v ní.

Po Vivaldim, jen o pár desítek let později, přišla doba vrcholu klasicismu a s ní život a dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Feudální panstvo 18. století v nádheře a přepychu, jímž se obklopovalo, vyhradilo hodně místa a času zábavě a kulturním požitkům. Barokní paláce, zámky i chrámy se tak staly stánky hudebního umění. Za vznik mnoha drobných skladeb můžeme děkovat náhodě, která byla způsobena objednávkou. Serenády a divertimenta byly vyhledávaným číslem pro večerní, nebo dokonce noční koncerty, jež za letního času zaznívaly v nádherných zahradách.

W. A. Mozart vytvořil v tomto oboru malých rokokových hudebních forem nesmrtelná díla, převážně rovněž na objednávku. Divertimento F dur patří vedle Malé noční hudby mezi nejoblíbenější z nich.

Na čtvrtečním symfonickém koncertu v husitském kostele sv. Petra a Pavla se jako sólista představí koncertní mistr KSO Vladislav Liněckij a taktovky se ujme Martin Peschík. Začátek koncertu je v 19.30 hodin.