Karlovarský symfonický orchestr dnes v lázních III zahraje díla tří legendárních skladatelů.

Sergej Prokofjev /1891–1953/ vyšel z ruské národní školy. Byl žákem Ljadova, Gliera a Korsakova v době předrevolučního Ruska. Prokofjevovo dílo je velmi rozsáhlé. Je autorem sedmi oper, moderních baletů, které reprezentuje především ztvárnění Shakespearova dramatu Romeo a Julie, hudby k filmům, komorní a koncertantní hudby, symfonií a pěti velkých klavírních koncertů, které uvedl do koncertních síní sám skladatel jako skvělý klavírista.

Při dnešním koncertu KSO uslyšíme třetí klavírní koncert C dur v podání Oleksiye Stukalenka. Mladý pianista se narodil v roce 1983 v Kyjevě, kde s vyznamenáním absolvoval Vysokou hudební školu. Ve studiích pokračoval u prof. Konstantina Ščerbakova na Vysoké hudební škole v Curychu.

Dalším skladatelem, kterého orchestr zahraje, bude Carl Nielsen /1865–1931/. Je autorem, jehož dílo nebývá na repertoáru karlovarských koncertů. V Dánsku je hrán a uctíván jako národní klasik. Jeho tvorba se vyznačuje neotřelým rukopisem i nebývalou kompoziční invencí. Od samého počátku hledal vlastní osobitý styl, neobvyklé zvukové harmonie a modulace, někdy až na hranici atonality. Pocházel z velmi chudých poměrů. Narodil se v jedné vesničce na ostrově Fyn. Po prvních setkáních s hudbou byl ve čtrnácti letech přijat do vojenského orchestru v Odense, ale především v r. 1884 na kodaňskou konzervatoř. Získal přátelství Nielse Gadeho, vedoucí osobnosti dánské hudby. Důležitým pro jeho tvorbu byl pobyt v Paříži. Po návratu se věnoval komponování, na čas přijal místo dirigenta v královském divadle, po šesti letech toto místo opustil a dvanáct let spolupracoval s Kodaňskou hudební společností. Z jeho díla si připomeňme šest symfonií, dvě opery, komorní hudbu, kantáty, tři sólové koncerty /housle, klarinet, flétna/, scénickou hudbu Aladin a mnoho písní.

V roli sólisty Nielsonova koncertu se představí Vladimir Pavtchinskii, rodák z Kyjeva (1983).

Třetím zahraným autorem bude Sergej Rachmaninov /1873–1943/, který se narodil jako syn kapitána carské gardy. Hudební talent rozhodl již od dětství o jeho kariéře. Studoval klavír, kompozici a dirigování na moskevské konzervatoři. Jako klavíristu jej na koncertech provázely veliké úspěchy po celý aktivní život. Jako dirigent začínal nejdříve v soukromém divadle Mamontově, pak ve Velkém divadle v Moskvě /1904-6/, v Drážďanech /1907/, na velkém turné po USA v r. l909, kde odmítl nabídku k dirigování Bostonského orchestru. Až do r. 1917 pracoval ve vedení Carského ruského hudebního sdružení, vystupoval jako pianista a dirigoval. Po Říjnové revoluci emigroval do USA, kde v umělecké činnosti pokračoval. Všechny klavírní koncerty komponoval v mollových tóninách. Navazoval na dílo F. Liszta a P. I. Čajkovského.

Druhý klavírní koncert, uváděný na dnešním koncertu KSO, představuje kompozičně zralé a pro svou podmanivou melodickou poezii světově populární dílo. Jak psali pamětníci, byly klavírní koncerty Sergeje Rachmaninova, včetně vystoupení v Praze, senzací v tom nejlepším slova smyslu. Jeho bytost, vysoká hubená postava, váhavá a soustředěná chůze, obličej, jehož nehybná maska nedostatečně zakrývala rysy bolesti, to vše elektrizovalo zájem publika, kamkoliv zavítal.

Rachmaninovův koncert vyslechneme v interpretaci Vasila Draganova, rodáka ze Sofie (1981), kde zahájil klavírní studia na Národní škole L. Pipkova. V letech 2000-2008 studoval na Vysoké hudební škole v Curychu u prof. Homera Francesche. Vasil Draganov je laureátem klavírních soutěží v Sofii a Mezinárodního festivalu „Hudební léto ve Viersenu“.

Dirigentem koncertu je profesor Vysoké hudební školy v Curychu a kanadský rodák Marc Kissóczy. Housle studoval na Konzervatoři v Curychu, dirigování na „Pierre Monteux School“ v USA a své vzdělání prohloubil u světových dirigentů Pierre Bouleze a Sergiu Celibidache. Prof. Marc Kissóczy je šéfdirigentem orchestru Camerata Zürich a hostuje u četných orchestrů v Evropě, Asii a Americe. V Karlových Varech vedl dirigentské kurzy za spolupráce s Karlovarským symfonickým orchestrem.