Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791) zkomponoval téměř 50 symfonií. Prvou Es dur napsal v Londýně na přelomu let 1764—1765 a poslední grandiózní Jupiterskou v roce 1788, tři roky před smrtí. Symfonie tvoří jeden z nejbohatších pramenů k poznání géniova myšlení. Bývají obvykle podle vzniku rozdělovány do tří skupin. Nejpočetnější jsou symfonie z mládí, do roku 1774.

Na koncertu se přeneseme do posledních let Mozartova života. V koncertu zazní Symfonie č. 38 D dur „Pražská“, dokončená několik měsíců po Figarově svatbě v prosinci 1786. Mozart z ní promlouvá novým symfonickým jazykem, zcela rozdílným od skladeb předchozích, a to jak ve výrazu, tak formě.

Publicista M. Šafránek vnímá úvod první věty „jako dokonalou operní scénu vášnivého světa hudebního dramatu bez vokální části. Brzy se však atmosféra změní. Ozývají se osudné akordy, chromatické vnitřní hlasy a zastřené hrozby trompet a kotlů. Druhá věta objevuje nový, kouzelný svět. Je to pastorální idyla. Ani ve Finále, s přísnou symetrií sonátové formy, hýřícím rytmem, není radost nezkalená. Je v něm hořká vášeň připomínající Dona Juana“.

Původ názvu symfonie tkví v jejím prvním provedení 19. ledna 1787 v Praze.

Bohuslav Martinů (1890—1959) se narodil ve věžní místnosti chrámu sv. Jakuba ve východočeské Poličce v rodině pověžného a obuvníka. Na pražské konzervatoři studoval housle, klavír a varhany. V letech 1920—1923 působil jako houslista v České filharmonii. Skladbu studoval nadále soukromě. Stal se žákem Josefa Suka. Od roku 1923 žil trvale mimo vlast. Pokračoval ve studiu u Alberta Roussela.

Ovlivnila jej hudba „Pařížské šestky“, především Igor Stravinskij. Po skladbách a dílech, v nichž se obracel k hudbě domova (Špalíček, Kytice…), se propracoval k osobitému uměleckému výrazu. Vrcholným projevem je opera Julietta neboli Snář z roku 1935—1936. Před fašismem se uchýlil do USA, kde setrval až do roku 1953. Na atmosféru II. světové války reagoval Polní mší a Památníkem Lidicím.

V pátečním koncertu uslyšíme Koncert č. 4 pro klavír „Inkantace“. Slovo znamená zaříkání, zaklínání. O tomto díle sám Martinů napsal: „Magie je království hudby. Existuje program, či nějaká idea v pozadí názvu. Tento obsah není snadné definovat, neboť zahrnuje vnitřní vývoj skladatelových pocitů k našemu světu. O tom by měla hovořit hudba sama.“

Skladba vznikla na přelomu let 1955—1956. V prvém provedení hrál netradiční klavírní part Rudolf Firkušný, jemuž je skladba věnována, a dirigoval Leopold Stokowski.

Zdenek Fibich (1850—1900) se narodil v rodině nadlesního poblíž Zruče nad Sázavou. Hudbě ho učila nejdříve matka, později studoval ve Vídni, Praze, Lipsku, Paříži a Mannheimu. Větší část života strávil v Praze, kde se věnoval komponování a byl v letech 1875—1878 kapelníkem Prozatímního divadla.

Selanka V podvečer je nejpopulárnějším krajinným obrazem Fibichovým.

Skladatel měl zajímavý milostný a manželský život. Roku 1874, pár měsíců po svatbě, mu zemřela jeho prvá žena Růžena. Krátce nato se oženil s její starší švagrovou Betty Hanušovou, známou altistkou Prozatímního divadla. Harmonické manželství bylo přerušeno objevením mladistvé básnířky Anežky Schulzové. Fibich k ní vzplál vášnivou láskou, která ho až do smrti neopustila.

Selanka V podvečer líčí skladatelovy dojmy z procházek po ostrově Žofíně, kde Schulzova rodina bydlela a kde Fibich s Anežkou v parku sedával.

U Antonína Dvořáka (1841—1904) sílila v době jeho umělecké i životní zralosti touha vyjadřovat hudbou i zcela konkrétní mimohudební obsah. Tato koncepce byla realizována v cyklu tří ouvertur, jež Dvořák vytvořil v období od jara 1891 do poloviny ledna 1892 s názvy V přírodě, Karneval a Othello. Je-li Karneval vyjádřením plnosti života a Othello hudebním ztvárněním životního pudu v jeho kráse a ničivosti, pak ve vstupní prvé části předeher je líčena příroda sama jako podněcovatelka a ochranitelka všeho živoucího. Básnickým obsahem je líčení dojmů letní noci uprostřed přírody.

Koncert Bohuslava Martinů vyslechneme v podání klavíristy Emila Leichnera.

Leichner vyrůstal v hudební rodině. Otec byl houslista a od roku 1924 působil jako primárus Českého noneta, pro které na objednávku komponovali díla skladatelé takových jmen jako Witold Lutoslawski, Sergej Prokofjev nebo Bohuslav Martinů.

Hudba Martinů se díky rodinným vazbám stala později Leichnerovým životním posláním. Ještě jako posluchač Pražské konzervatoře založil spolu se svým otcem v roce 1964 Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů. Jako první klavírista na světě Leichner nastudoval a natočil kompletní klavírní dílo Martinů. Více než dvacet let byl sólistou Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Vystupoval na prestižních festivalech ve Varšavě, Salcburku, Ženevě, Berlíně, Ósace, Tokiu, Aténách či Petrohradu.

Leichner se intenzivně věnuje také pedagogické činnosti. Dodnes působí jako profesor na Pražské konzervatoři a AMU v Praze.

Dirigent koncertu Alexander Apolín absolvoval Akademii múzických umění v Praze a své vzdělání rozšířil na Peabody konzervatoři v americkém Baltimoru a v mistrovských kurzech v italské Sieně a anglickém Dartingtonu. Od roku 1993 působil řadu let jako šéfdirigent Plzeňského rozhlasového orchestru, s nímž nahrál četné rozhlasové snímky i několik CD. V roce 1997 získal druhou cenu v mezinárodní dirigentské soutěži „Pedro de Freites Branco“ v Lisabonu.

Alexander Apolín je hostem u orchestrů v České republice jiných státech.

Alois Ježek