Koncert se koná dnes v Lázních III a smyfonici tímto abonentním koncertem završí 173. uměleckou sezonu.

Jaké byly Beethovenovy cesty ke klavírnímu umění a kompozici pro tento nástroj? Narodil se sice v rodině hudebníka, ale také surového pijana, který, když rozpoznal u syna mimořádný talent, chtěl si z něj, po vzoru Mozartova otce, udělat živnost. Navíc malému Ludwigovi neposkytl v dětských letech dostačující vzdělání. Z příležitostných učitelů měl na Beethovena největší vliv Ch. G. Neefe, u kterého studoval také mladý Antonín Rejcha. Za pomoci kurfiřta v jeho rodném Bonu se dostal do Vídně, kde mezi jeho učiteli byli mj. Josef Haydn a Antonio Saliéri.

„A tak po několika letech s Beethovenem vstoupil do klavírních dějin nový duch. Záhy se stává uznávaným spíše jako klavírista než jako skladatel. Sám hrál premiéry celé řady svých skladeb. Především jeho volná fantazie uchvacovala každého posluchače a je jisté, že Beethoven nalezl v klavírní hře a kompozici ideální naplnění svých tužeb,“ řekl Alois Ježek, ředitel Karlovarského symfonického orchestru.

Zvýšeným způsobem reaguje Beethoven na duchovní proudy doby. Jeho klavírní dílo je nesmírně obsáhlé: mj. 32 sonát, Variace na vlastní téma, na Diabelliho valčík, na téma z baletu „Stvoření Promethea, preludia, ronda, polonézy, pochody, Velká fuga pro 4 ruce, variační cykly a 5 klavírních koncertů.

„Z těch na pátečním koncertu uslyší posluchači v podání Jana Jiraského pátý - „Císařský“. Vznikl v době, kdy se Beethoven po francouzské revoluci nořil do heroických myšlenek boje za svobodu. Její ideál byl pro Beethovena mocným inspiračním zdrojem. Císařský koncert vznikl v pohnutém roce 1809, ještě na samém konci napoleonské okupace Vídně. Je velkou apoteózou boje a vítězství. Je dokladem toho, že i klavírní koncert může dokonale vyjádřit všelidské ideály,“ doplnil k dnešnímu koncertu ředitel symfoniků Ježek.

Antonín Dvořák pocházel z chudých poměrů jako první z devíti dětí. Původně se měl stát řezníkem. Otcova živnost se dědila z pokolení na pokolení. Dědila se však také láska k hudbě. Studoval ji u vesnických kantorů, později na varhanické škole v Praze. Prosazoval se těžce. Pak přišlo veliké štěstí v podobě rozhodnutí komise o státním stipendiu, Brahmsovo přátelství, vydávání Dvořákových děl nakladatelstvím F. Simrocka v Berlíně, mnohá pozvání k dirigování v mnoha zemích Evropy.

Dvořák se stal neopomenutelným autorem v programech evropských koncertů.

Také k jeho rodině se štěstí obrátilo čelem. Po třech úmrtích jeho malých dětí to bylo narození Otylky, která rostla ke štěstí. Později se provdala za Dvořákova žáka Josefa Suka. Do tohoto období, ještě před odjezdem do Ameriky v r. 1892, patří i kompozice uváděné sedmé symfonie, kterou mnozí považují za nejdokonalejší z jeho devíti symfonií. Po pobytu v Americe se vrátil do Prahy a již ji nechtěl opustit. Ani nabídku Brahmsovu, aby se přestěhoval do Vídně, nepřijal. Byl jmenován profesorem skladby na pražské konzervatoři. Aktivně působil ve významných institucích, jako byla Akademie pro vědu, slovesnost a umění. Stál u zrodu České filharmonie, jejíž první koncert 4. ledna 1896 dirigoval. Vedle Prahy pobýval na své milované Vysoké, kde komponoval díla inspirovaná příběhy pohádek – Čerta a Káču a především Rusalku.

Páteční koncert, který je posledním abonentním koncertem 173. umělecké sezóny Karlovarského symfonického orchestru, diriguje jeho šéf prof. Jiří Stárek, se kterým se budou jako s šéfdirigentem posluchači setkávat i v sezóně příští.

(red)