Minerálky skutečně patří k nejcharakterističtějším přírodním jevům rozlehlé oblasti ležící v trojúhelníku mezi Mariánskými a Františkovými Lázněmi a Karlovými Vary. A nejsou to jen světově proslulé Vřídlo, Mlýnský či Rudolfův pramen, a není to samozřejmě jen Mattonka (i když to tak někdy podle barnumské reklamy na tuto stolní vodu vypadá).

Minerálek, tedy přírodních podzemních vod, jež jejich fyzikálně – chemické vlastnosti předurčují pro léčebné či dietetické využití, vyvěrají na Karlovarsku desítky. Některé z nich všeobecně známé a hojně užívané, jiné jsou ukryté v lesích a bažinách a cestu k nim najdou jen znalci. Ti si ale, naštěstí, nenechávají své znalosti pro sebe a na dobrodružné výpravy za minerálkami zvou každého, komu se nelení.

K orientaci každému poslouží „Průvodce po minerálních pramenech“ Jiřího Miloty a Jaromíra Bartoše, vydaný péčí Českého svazu ochránců přírody v Mariánských Lázních. Na světě jsou dva svazečky, první je věnován minerálním pramenům Českého lesa a druhý minerálkám Tepelska.

Minerální prameny Tepelska patří díky zájmu vzdělaných premonstrátů už od středověku k nejprobádanější. Nejstarší písemný soupis zdejších kyselek, uložený v archivu tepelského kláštera, je datován rokem 1609 a samostatnou kapitolu jim ve svém díle „Historické rozmanitosti Království českého“ věnoval i jeden z nejvýznamnějších myslitelů českého baroka Bohuslav Balbín.

Většina z Balbínem popsaných pramenů vesele bublá dodnes, k mnoha z nich vedou značené turistické či naučné stezky, cestu k těm ostatním usnadní právě vydaný průvodce. Obsahuje popis 27 kyselek, u kterých uvádí teplotu vody, její chemické složení (pokud bylo zkoumáno), způsob a hloubku jímání a v mnoha případech i historické či jiné zajímavosti. U všech 27 pramenů jsou vedle podrobného popisu cesty k nim uvedeny i souřadnice, takže kdo vlastní vynález jménem GPS, může jít najisto.

Nejdobrodružnější povahy pak jistě nadchne poslední kapitola, která má název „Zaniklé nebo nenalezené minerální prameny“. Objevit Balbínem popsané, leč dneska nenalezené prameny u Stierova mlýna poblíž Křepkovic či u Holdšikova mlýna, je výzva, které se těžko odolává…