Práce manželů Kantových je rozložena do tří cest, které se vzájemně doplňují a ovlivňují. Jsou to: klasická práce s vitráží, restaurování vitráží a umělecká tvorba. K nejvýznamnějším dílům z vlastní tvorby patří práce v Domově důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě. Vitrážová okna nutí obyvatele i návštěvníky domova k zamyšlení svou symbolikou struktur a barev i křesťanských symbolů.

Restaurování vitráží je velmi náročná práce, zejména pak malba na skle. V této oblasti přišly nejvíce vhod rady a setkání s panem Kejzlarem, mistrem svého oboru. Tento nestor českých vitrážníků poznal původní technologie ještě z dob německých mistrů, kteří působili před odsunem na Novoborsku a v Brně.

Ve volné umělecké tvorbě se zabývají Kantovi sklem, kamenem a světlem. Snaží se vitráž vymanit z její předurčené dvojrozměrnosti a spojit křehkou krásu skla s těžkopádností kamene v kombinaci se světlem. Vznikají tak zajímavé sochy, kde je použita vitráž, mozaika, huťařina, kámen a světlo. Každá socha vyzařuje svébytnou atmosféru a jedinečnost těchto kombinací zaplňuje prázdné místo v uměleckém světě. Své zkušenosti a dovednosti si Kantovi rozšiřovali například na stáži ve firmě Glass Derix studio v Rottweillu, která je nejstarší vitrážnickou dílnou ve střední Evropě.

Volnou tvorbu vystavovali na mnoha místech České republiky. Mají za sebou mnoho úspěšných rekonstrukcí okenních výplní na Křivoklátě, stropu v Grandhotelu Pupp a dalších historických stavbách. Vitráže vyváží dílna Skloart do zemí Beneluxu, Německa i Ruska. O jejich tvorbu se zajímala také Česká televize 1 v oblíbeném pořadu Toulavá kamera.

Součástí výstavy v kostele Zvěstování P. Marie jsou obrazy Kristiny Folprechtové, Jitčiny matky. Výstava potrvá do 1. prosince. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9.30 do 12.30 a od 13 do 18 hodin.

(vč)

Jitka Kantová vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni a po studiích vyučovala výtvarnou výchovu v Podbořanech. Na tamní ZUŠ zavedla výtvarný a filmový obor. Za podpory FAMU a ministerstva školství vytvořila první osnovy, podle kterých se začal tento obor vyučovat. Její první osudové setkání s vitráží proběhlo v roce 1993 a od té doby se tomuto uměleckému řemeslu zcela věnuje.

Richard Kanta vystudoval na Západočeské univerzitě strojní fakultu. Od roku 1993, kdy začíná společná cesta životem s budoucí manželkou, se oba navzájem inspirují a doplňují. Technické založení Richarda Kanty tak perfektně koresponduje s výtvarným založením Jitky.