Vernisáží v pátek 14. května v 17 hodin bude zahájena výstava srovnání novodobých dějin Československa a východního Německa – NDR, v užším kontextu také porovnání historie v Sasku a na Karlovarsku. Smysl spolupráce mezi oběma příhraničními regiony je mimo jiné ve vzájemném smíření a zároveň ve vyrovnání se s totalitní minulostí.

Webové stránky www.cestakesvobode.eu / www.wegzurfreiheit.eu vznikly z potřeby zaznamenat a srovnávat události a tím také ukázat, jak blízko si Němci a Češi jsou. Na časové ose jsou vedle sebe uvedeny historické události jednotlivých let a měsíců tak, jak se děly na obou stranách hranice od konce 2. světové války do pádu komunistických režimů v roce 1989.

"Prezentace spuštěných webových stránek v českém a německém jazyce je obsahem výstavy ve Vřídelní kolonádě v 1. patře v hale Hygie.

Výstava potrvá do 28. června.

(kvmuz)