Letos třicetiletý autor patří k nejmladší generaci českých sklářů, která na naši výtvarnou scénu vstoupila až v tomto tisíciletí. Nepočítáme–li studentské výstavy, je vůbec nejmladším ze všech umělců, co až dosud v Sun Gallery vystavovali.

Přes svoje mládí má toho ale za sebou dost. Litoměřický rodák Jan Falta studoval v letech 1993 až 97 na Střední průmyslové škole sklářské v Novém Boru pod vedením akad. sochaře Pavla Wernera obor broušení skla a následně v Novém Boru absolvoval i dvouletou Vyšší odbornou školu sklářskou. Od roku 2000 působí jako nezávislý sklářský výtvarník a designér ve studiích Species, Art Glass Nouveau a v Glass studiu kamarád a je rovněž spoluzakladatelem nezávislé skupiny výtvarníků Glassrevolution.

Své práce Falta vystavil na řadě výstav v Čechách, ale i v Holandsku a je zastoupen i ve sbírkách Sklářského muzea v Novém Boru. V roce 2006 byl na sympoziu Řemeslo a umění ve skle oceněn druhými místy.

Jan Falta patří k nejvšestrannějším mladým sklářům u nás. Ve své práci dokáže s úspěchem používat obrovské množství technik a technologií, které navzájem netradičním a kreativním způsobem kombinuje, neméně pestrá je i škála jeho výtvarného výraziva. Na výstavě můžeme obdivovat jak jeho volnou tvorbu, reprezentovanou skleněnými plastikami a objekty, tak drobné práce z oblasti užitého umění, jako jsou mísy, vázy či šperky. Společné jsou jim, a nelze to přehlédnout ani v Sanssouci, nespoutaná hravost, radost z tvorby a humor.