Po světoběžníkovi Klučinském tak dostává slovo umělec téměř domácí, v lázeňském městě známý nejenom z řady výstav, ale i ze spolupráce se zdejšímu výtvarníky. Ostatně je i členem karlovarské ´Krajské umělecké asociace´. Letos osmapadesátiletý Milan Maur patří v Česku k renomovaným výtvarníkům střední generace. Přestože je samoukem, dokázal se dopracovat ke svébytnému a nezaměnitelnému výtvarnému výrazu.

Pokud bychom chtěli jeho obrazy charakterizovat několika slovy, můžeme je spolu s plzeňskou galeristou Helenou Fenclovou označit za „záznamy přírody a přírodních dějů“. Nejde přitom ovšem o zobrazení krajiny jako takové, nýbrž o zachycení pohybu v krajině, ať už jde o pohyb stínů (Stín vržený korunou hrušně), stromů (Pohyb větví topolu ve větru) či nejčastěji těkavé pohyby nejrůznějšího hmyzu (V rytmu letu bělásků).

Jak upozorňuje Fenclová, „stává se Milan Maur při zaznamenávání daného tématu sám na určitý časový úsek součástí přírody samotné, snaží se splynout s ní i jejím okolím a stát se pouhým kronikářem dějů, které se zde odehrávají“. O to jsou jeho obrazy autentičtější a ani po desetiletí se neokoukají. V Imperialu jsou k vidění každý den do konce dubna.