Ve dvou sálech Galerie umění v Karlových Varech je od pondělka 5. května k vidění soubor děl českých umělců ze čtyřicátých a padesátých let minulého století.

Sbírku Galerie Zlatá husa založil někdejší ředitel TV NOVA dnešní europoslanec Vladimír Železný v roce 1997 v době, která byla pro sběratele moderního umění jako stvořená.

„Devadesátá léta nabízela na aukcích i mimo ně řadu restituovaných obrazů. Narůstající pohyb na trhu přinesl mnoho vynikajících nabídek, a nejen z období klasické moderny a z let šedesátých, která jsou páteří sbírky. Drobné, leč stále častější akvizice začaly vyplňovat i onu mezeru 40. a 50. let a i když toto období zprvu nebylo konstrukčním pilířem sbírky, vyprofilovalo se díky nabídkám, které nešlo odmítnout, v její plnohodnotnou součást,“ říká o původu obrazů, z nichž velká část se představuje v Karlových Varech, kurátorka výstavy Magdalena Juříková.

Období ohraničené roky 1938 – 1958 patří v českých dějinách k nejtemnějším. Období nacistické okupace i léta nástupu komunistů k moci rozhodně modernímu umění nepřála. Přesto zde vznikla řada děl, ve kterých je možné vycítit jak odvahu autora vzdorovat oficiálním doktrínám a navázat na odkaz předválečné moderny, tak živý zájem o aktuální vývoj umění na západ od našich hranic.

Soubor vystavený v Karlových Varech čítá na sedm desítek děl autorů, jakými jsou například K. Černý, K. Lhoták, B. Matal, Fr. Gross, M. Medek, L. Fára, V. Hejna, V. Fuka a mnoho dalších.

Výstava bude otevřena až do 22. června.