Představuje výběr z tvorby dvou výrazných osobností moderního českého umění druhé poloviny minulého století Emily a Mikuláše Medkových. Medkovi byli, podobně jako třeba Věra a Vladimír Janouškovi či Adriena Šimotová s Jiřím Johnem, partnery nejenom v životě, ale především v umělecké tvorbě.

Bytostná sounáležitost, společná výtvarná aktivita a vzájemná inspirace jim byly vlastní po celou dobu jejich společného života. Umělecká spolupráce malíře a fotografky, kterou Emila Medková označila jako „nepřetržitý dlouhodobý dialog a vzájemné ovlivňování a formování“, započala hned po jejich seznámení v roce 1947, vrcholila v 50. letech, kdy Medkovi úzce spolupracovali se surrealisty z okolí Karla Teigeho a Vratislava Effenbergera, a nezanikla ani později v 60. letech, kdy oba umělci dospěli k nezaměnitelně individuálnímu obsahovému i formálnímu výrazu. U Emily Medkové pak tento „tvůrčí dialog“ pokračoval i po smrti Mikuláše Medka v roce 1974.

Prolínání témat, návraty k nim a vzájemnou inspiraci obou autorů dokládá i výstava ´Souvislosti´, která představuje více než šest desítek obrazů a fotografií. Autor koncepce výstavy, nejbližší rodinný přítel Medkových dr. Antonín Hartmann neusiloval o retrospektivu ani o výběr nejlepších děl obou autorů.

Záměrem, který po jeho smrti zdárně dokončily dcera obou autorů dr. Eva Kosáková s dr. Evou Neumannovou z litoměřické galerie, bylo dokumentovat právě onu tvůrčí symbiózu Medkových.

Nesmírně zajímavý je tvůrčí dialog, v němž se řada motivů z Emiliných fotografií či Mikulášových obrazů stává společnými symboly volně uplatňovanými v individuální tvorbě každého z nich.