Třetí letošní výstava v Galerii Imperial představuje karlovarské veřejnosti i lázeňským hostům výběr z posledních prací pozoruhodného malíře, člena Sdružení umělců Moravy a Slezska Anatolije Ključinského.

V jeho tvorbě se dají vystopovat nejrůznější vlivy – evropské cítění staré polské rodiny integrované v ruskojazyčném prostředí, asijská exotika Kazachstánu, kde prožil dětství i dospívání, vysokoškolská studia v metropolích Sovětského svazu Moskvě a Leningradu, návštěvy světových kulturních center ve Francii, Německu i Spojených státech a konečně už devítiletý pobyt v České republice, o kterém sám hovoří jako o své ´moravské etapě´.

Vycházeje ze studia staré ruské klasické malby dokázal postupně vstřebat i inspirace italského, španělského a francouzského malířství. Ve spektru žánrů, jimiž se vyjadřuje, má dominantní postavení monumentální malba, kterou představuje právě v Imperialu. Na řadě výstav ve světě i u nás se ale představil i jako osobitý tvůrce fresek, nástěnných maleb, mozaik, keramiky a v neposlední řadě i tradičních ruských ikon.

Výstava „Můj svět“ Anatolije Ključinského je v Galerii Imperial přístupná po celých 24 hodin každý den až do 31. března.