Ve vstupních prostorách hlavní budovy ve Dvorech, kterými projdou denně stovky lidí, se střídají expozice, z nichž snad žádnou nelze označit za nezajímavou.

Až do konce ledna bude v knihovně k vidění výstava s názvem „Budovatelský plakát“. Představuje specifickou formu angažovaného umění v duchu „socialistického realismu“ z přelomu 40. a 50. let minulého století. Plakáty vyzývající ke zvýšení pracovního úsilí, sběru surovin, pomoci při sklizni úrody či úklidu města, k vyšší pracovní kázni v tehdy ještě čerstvě znárodněných podnicích, k boji s mandelinkou, ale třeba i k odhalování „záškodníků mezi námi“, visely v té době skutečně na každém kroku a na jejich výrobě se podílely celé armády výtvarníků. Někteří, a bylo jich jistě víc, než kolik se k tomu později přiznávalo, to dělali s nadšením a rádi, řada jiných, snad většina, pak proto, že ničím jiným by se v těch letech a v tomto oboru neuživili. Lidé měli spoustu jiných starostí, než kupovat obrazy, a „společnost“, která platila, to chtěla právě tak a ne jinak.

Patnáct plakátů, vystavených ve vestibulu knihovny, představuje část souboru nalezeného při průzkumu domu č. 15 v Libušině ulici v Karlových Varech před jeho demolicí. V domě, který léta sloužil jako městská šatlava, po únorovém převratu v roce 1948 sídlil (mimo jiné) ateliér „Propagační tvorby“, kde v roli apoštolů „lepších zítřků“ pracovala celá řada umělců. Výsledky jejich pravděpodobně velmi vážně míněné práce dnes působí jako docela úsměvný doklad doby, která se, věřme, už nikdy nevrátí.