Neobvyklé koncerty na jedinečných historických místech regionu vzbudily velký zájem a nadšení milovníků hudby.

Malebný nově restaurovaný kostel svatého Jakuba tyčící se nad hladinou přehrady Skalka na Ohři v Pomezí zaplnilo festivalové publikum do posledního místa. Dva naprostí vyznavači staré hudby, mladý jihoafrický flétnista Stefan Temmingh a cembalistka Olga Wattsová, si většinou světské barokní sonáty užívali naplno. Flétnista při furiantské hře téměř tančil, oba v zápalu radostně gestikulovali a divák v kostelní lavici na koncertu hudby z přelomu 17. a 18. století si chvílemi připadal jako na nespoutaném jazzovém odvazu.

Umělci přitom udivovali samozřejmostí své preciznosti a interpretační přesnosti. Došlo i na skvostné sólové exhibice obou účinkujících v úpravách Bachových houslových lahůdek pro barokní flétnu a cembalo nebo na svéží, jako letní den půvabný Händelův air Harmonický kovář inspirovaný veselým pískáním řemeslníka, které zaslechl klasik na procházce u Cannonsu. Bouřlivý závěrečný aplaus si vyžádal ještě přídavek, kterým byla ještě rozpustilejší gavota „do skoku“ od Corelliho.

Zcela jinou, meditativní a starobyle romantickou atmosféru měl recitál loutnového mága Joachima Helda v rytířském sále hradu Loket s fascinujícím výhledem do hlubokého údolí Ohře. Okouzlující melancholické, tiše radostné i bohatě zdobné skladby starých bardů Cuttinga, Dowlanda či Robinsona prokládal jejich věrný následovník Held jejich temperamentními variacemi na dobové jižanské tance a zvukomalebnými fantaziemi mladších, barokních mistrů Weisse a Bacha. Právě jemu patřilo povznášející finále koncertu, které se s magickým humorem sešlo se zvukem letounu prolétávajícího právě jak bájný pták nad hradem. I zde se dlouze aplaudovalo a přidávalo. Ćtyři mladí pozounisté z prestižního salzburského Mozartea tvořící rakouskobavorský soubor s provokativním názvem Trombonica (podle: Metallica) si zahráli se středověkým kostelem svatých Petra a Pavla ve Žluticích.

Zpočátku s respektem, Hasslerem a Bachem z jeho Janových pašijí, pak trochu groteskně s jazzujícími současníky Bachnerem a Pirchnerem, náhle docela divoce s bláznivě experimentujícím Wundrakem a zase decentněji s osmým Slovanským tancem Antonína Dvořáka, krásnou andělskou fanfárou z Haydnova Stvoření, americkým gospelem a při vděčných ovacích publika i přídavkem v podobě rakouského lidového motivu z velebných velehor. To vše v obdivuhodném, podmanivém souznění účinkujících mezi sebou, s posluchači i se starým chrámem.

Tak různé nálady a chvění přinesl závěr Festivalu uprostřed Evropy v Karlovarském kraji. Přehlídka končí na české straně v pátek koncertem pro Panovu flétnu a harfu od 19.30 v kadaňském kostele Povýšení svatého Kříže a celkově v neděli vystoupením houslisty Pavla Šporcla s romskou kapelou Romano stilo od 16 hodin pod klenbou luterského kostela v saském Netzschkau u fojtské metropole Plavna.

Tomáš Kábrt