Zvednout oči do jejich korun nás často přinutí až cedulka se státním znakem a nápisem „Památný strom“. Leckoho přitom napadne otázka, co vlastně jsou památné stromy, kdo o ně pečuje a jak a proč, a kolik jich vůbec je? Odpovědi na podobné otázky přináší útlá brožurka s všeříkajícím názvem „Památné stromy Karlovarského kraje“.

První soupis pozoruhodných stromů na našem území byl pořízen dávno před vznikem Československa v předposledním roce 19. století, kdy se také prvně objevuje výraz Památný strom. Dnes má seznam památných stromů jen na Karlovarsku na dvě stovky položek, což dohromady představuje více než jedenáct set jedinců, z nichž většina, téměř devět set, roste v alejích. Najdeme mezi nimi i unikáty, které svým významem přesahují hranice kraje, jako je například známý Körnerův dub v Dalovicích, který je jedním z devíti stromů navržených do mezinárodního katalogu zvlášť cenných stromů na Zemi, vítěz prvního ročníku ankety Strom roku ČR z roku 2002 Popovský jasan nebo třeba Modřínová alej u Šindelové, se svými více než osmdesáti stromy nejpočetnější a nejdelší modřínové stromořadí v Česku.

Knížka „Památné stromy Karlovarského kraje“ shrnuje výsledky terénního průzkumu, který v letech 1993 až 2008 prováděli pracovníci přírodovědného oddělení Muzea Sokolov Petr Uhlík, Petr Krása, Světlana Kuncová a Jaroslav Michálek, který dal publikaci konečnou podobu. Obsahuje více než dvě stovky fotografií a kreseb všech chráněných stromů na území našeho kraje, ale i několika dalších pozoruhodných exemplářů. Každý z nich doprovází stručný „životopis“ stromu a důvody, proč je chráněn. Bývají to nejenom mimořádné růstové parametry (výška či obvod kmene), neobvyklý tvar koruny nebo umístění v krajině, ale i historické souvislosti. Zvláštní kapitolou tvoří „svědecké stromy“ rostoucí na místech obcí a osad zaniklých po druhé světové válce, často jediní žijící svědkové osudů lidí, kteří zdejší krajinu po staletí vytvářeli k obrazu svému.

Knížka má všechny předpoklady stát se bestsellerem. Přinejmenším u té části lidstva, které příroda ještě není zcela lhostejná. Má ale jednu chybu, není totiž na prodej. Aspoň zatím, neboť celý náklad vykoupil Karlovarský kraj a brožurka tak podle všeho poslouží jako dárková publikace.

Potěšit se z ní tak mohou zatím jen ti, kdo byli na přednášce Michálka o starých a památných stromech v Krajské knihovně v Karlových Varech, kde bylo pár kousků k mání. Vida, jak se vyplatí chodit na přednášky!