Na základě žádosti MÚ Horní Slavkov, schválil Český ústav katastrální a zeměměřičský opětné pojmenování této bájné hory dosud uváděné jak Chrudim zpět na její historický název Krudum.

Jméno Krudum je historické, hora jej nesla od nepaměti, často však bylo zapisované ve zkomoleném tvaru – Crutum, Krutum, Crutam. Gruthum a mnoho dalších. Teprve v roce 1947 bylo jméno změněno v době hromadného přejmenování německých jmen na česká.

Jednalo se tak hlavně u názvů míst a obcí, jež český ekvivalent německému názvu neměly. Nově příchozí obyvatelstvo se domnívalo, že jméno Krudum je také germánského původu, proto bylo přejmenováno na Chrudim, jenž znělo podobně a které se také ve zkomoleném výrazu Krudum kdysi krátce v 19. století použilo. Dnes je však dokázané, že se jedná již o keltské pojmenování, stejně jako jméno naší řeky Ohře — Agara.

Jméno Krudum je také zcela unikátní, nikde jinde se s ním nesetkáte, je zdejší raritou. Také to byl jeden z důvodů, proč jej přijali i všichni nově příchozí. Lidé ji nikdy nepřestali nazývat Krudum, nikoliv jako oficiálně uvedenou Chrudim.

Proto se obecně prospěšná společnost Krudum od svého vzniku v roce 2001 snažila o opětné zavedení původního jména. Až nyní se jim to ve spolupráci s MÚ Horní Slavkov podařilo. Na jeho žádost ze dne 13. října 2008 tak státní úřad schválil dne 26. listopadu 2008 jako jméno Krudum. Ten se začne používat oficiálně od 1. ledna 2009 na všech nově vydávaných mapách.

Ruiny historického kostela sv. Mikuláše našli před časem archeologové na úpatí hory Krudum. Dnes jsou zrekonstruované a každoročně odtud, podle legendy vycházejí do světa Mikulášové rozdávat dětem dárky.

Letos vyjde Mikuláš z Krudumuve středu 3. prosince.Od 16:00 hodin bude u sv. Mikuláše pod Krudumem tradiční zpívání a svařák. Zpívat bude loketský sbor Cubitus.

(red; s přispěním L. Jaši)