Lázeňství, to bude dominantní téma prvního říjnového týdne v Karlových Varech.Vtuto dobu bude Lázeňský festival hostit významné osobnosti, lékaře, provozovatele lázeňských zařízení, zástupce cestovních kanceláří a novináře z celého světa. „Zájem je obrovský. Kontaktovali nás manažeři a novináři ze Španělska, Itálie, Německa, Ruska, Řecka, Kanady, Anglie, Číny a dalších zemí,“ uvedl Jaroslav Dolina, ředitel Lázeňského festivalu. Letošní festivalovou novinkou je otevření festivalu vůči veřejnosti. „V tuto chvíli je třeba se zbavit mýtu, že Lázeňský festival je hlavně pro karlovarské společnosti. Jde ale zároveň o kontraktační festival. Naším hlavním záměrem je popularizovat české lázeňství, které je podle nás součástí zdravotní péče. Potřebujeme ale tento produkt nabídnout a prodat.

Zahraniční účastníci si tak kromě jiného budou moci sami vyzkoušet lázeňské procedury, navštívit další významné lázně a cíle Karlovarského kraje. Letos jsme se rozhodli pro Jáchymov a Mariánské Lázně,“ vysvětlil Dolina. Lázeňský festival, který je společně s Tourfilmem a 10. výroční konferencí Sdružení léčebných míst České republiky součástí marketingové značky Karlovarský týden státní agentury CzechTourism, zároveň udělí i jednotlivé festivalové ceny. „Kromě hlavní ceny Lázeňská společnost ČR, již v loňském roce získal Imperial, bude udělena také cena poroty, cena hoteliéra roku, Touroperátora roku a nově i cena Trendy kluci. „Jde o mix vlivných osobností.

Jako příklad bychom mohli uvést hejtmana Josefa Pavla a Jakova Frenkela, kteří pro lázeňství dělají maximum ve službách, propagaci nebo třeba i v legislativě. Nominace na tuto cenu mohou přijít ze všech třiceti šesti lázeňských míst v Čechách,“ dodal Dolina. Rozpočet Lázeňského festivalu bude činit čtyři až šest milionů korun. Město Karlovy Vary například uhradilo 950 tisíc, CzechTourism přispěl milionem sedmi sty tisíci, Karlovarský kraj uvolnil na Lázeňský festival z rozpočtu 200 tisíc korun. Zbylou částku uhradily soukromé společnosti. Konferenci Sdružení lázeňských míst hradí tato organizace a předběžný odhad nákladů činí 250 tisíc korun.