Město jej nechalo vyrobit na počest hudebního skladatele Johanna Caspara Ferdinanda Fischera, studenta zdejšího piaristického gymnázia, který ve druhé polovině 17. století působil v Ostrově jako kapelník u sasko-lauenburského dvora.
Před očima návštěvníků zámeckého parku kováři vyrobili základ klavíru, pro další úpravy pak bylo dílo převezeno do Květnové.

Na počátku srpna zavítal starosta Josef Železný k místnímu uměleckému kováři Jiřímu Javůrkovi, aby zhodnotil průběh výroby celé zakázky.

Slavnostní odhalení uměleckého díla se uskuteční dnes, v pátek. 8. září, u příležitosti oslavy 15. výročí znovuvysvěcení Einsiedelnské kaple a 10. výročí ukončení stavební obnovy klášterního okrsku.

Odpolední program začne odhalením díla kovářských mistrů ve 14:00 hod. v klášterním areálu. Právě tam bude kovový barokní klavír, jehož součástí bude i zjednodušený hrací mechanismus, po odhalení trvale umístěn.

Důstojné místo nalezne v blízkosti pamětní desky věnované J. C. F. Fischerovi. Od 15:30 hod. se před Einsiedelnskou kaplí (v případě špatného počasí v kapli sv. Floriána) uskuteční slavnostní mše k 15. výročí rekonstrukce Einsiedelnské kaple, kterou celebruje P. Marek Bonaventura Hric. Na obnovení kaple tehdy finančně přispěly i nadace z partnerského města Rastatt. Mezi hosty slavnosti se očekává účast početné delegace z Rastattu, účast přislíbil i primátor města Hans Jürgen Pütsch. (mil)