Zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera přivítá v Karlových Varech špičkové interprety, a to houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, německého trumpetistu Olivera Lakotu a Komorní orchestr Praha/Berlín.
V jejich podání zazní slavné koncerty barokních mistrů Bacha, Händela, Vivaldiho, J. C. F. Fischera a skladatele Telemanna, jehož 250. výročí si letos rovněž festival připomíná.

PROGRAM
Slavné barokní koncerty
24. 5., 19:30
kostel sv. Petra a Pavla Církve československé husitské, Karlovy Vary
Komorní orchestr Praha/Berlín, Jaroslav Svěcený – housle, Oliver Lakota – trubka

Petr Eben: Labyrint světa a ráj srdce
13. 6., 19:00
kostel sv. Kláry, Cheb
Marek Eben – recitace a
Michaela Káčerková – varhany

Jáchymovské hudební poklady
16. 6., 19:30
kostel sv. Jáchyma, Jáchymov
Duae Tastae Cantantes, Andreas Marquardt – varhany

Poslední velká láska J.W.Goetha
milostný příběh stárnoucího básníka a mladičké šlechtičny
21. 6., 19:30
kostel sv. Petra a Pavla Církve československé husitské, Karlovy Vary
Alfred Strejček – umělecký přednes, Jan Hora – varhany

Gunter Jacob aneb z Krajkové do celé Evropy
29. 6., 19:00
kostel sv. Petra a Pavla, Krajková
Capella Regia – dirigent Robert Hugo

J. C. F. Fischer a mistři baroka
21. 7., 19:00
kostel Zvěstování Panny Marie, Ostrov
Musica Florea – dirigent Marek Štryncl.

Festival si vetkl do názvu jméno barokního skladatele Johanna Caspara Ferdinanda Fischera, rodáka z města Krásno, a zásadním způsobem se zasazuje o renesanci tvorby tohoto barokního mistra.