„Výstava představuje tvorbu moravských umělců z přelomu 19. a 20. století. Tato instituce navazuje na tradice spolku Sdružení výtvarných umělců moravských. Spolek byl založen v roce 1907 a svou činnost rozvíjel až do roku 1959. Na počátku století sehrál nezastupitelnou roli při emancipaci moravského umění. Svou bohatou výstavní, publikační a osvětovou činností se mu podařilo nejen vytvořit lepší podmínky pro tvorbu samotných umělců, ale vychovávat uměnímilovné obecenstvo a pozitivně ovlivňovat tradiční lidovou kulturu na Moravě,“ uvedla kurátorka výstavy Ilona Tunklová.

Nejznámějšími moravskými malíři jsou bezesporu bratři Joža a Franta Uprkovi. Jejich dílo vycházelo a bylo silně inspirováno životem lidí na slováckém venkově, který byl naplněný tradicemi folkloru. Právě to odpovídalo spolkovému programu založenému na myšlence „moravanství“ a konceptu historického regionalismu, se kterým se můžeme setkat v té době i jinde v Evropě.