V první řadě vstupuje orchestr do nové sezony stabilizovaný, s Martinem Lebelem na postu šéfdirigenta a se stálým ředitelem Šimonem Kaňkou. Na něm, jakožto řediteli vedením orchestru pověřeném, a kreativním týmu, který vytvořil, spočívala úloha připravit program nastávající sezony.

„Naprostými novinkami jsou zavedení řady komorních koncertů a předplatitelská řada C zaměřená na sólisty výhradně z řad orchestru. Komorní koncerty v naší nabídce chyběly, naposledy se v programové nabídce objevily v sezoně 1996/97. Byla po nich poptávka jak od abonentů, tak od hostů. Připravili jsme řadu koncertů, v nichž se představí špičková komorní profesionální tělesa české scény a soubory, které tvoří především hráči našeho orchestru. Většinou jsou to první hráči nástrojových sekcí. Co se týká řady C, v minulosti orchestr sice nabízel tři předplatitelské řady, ale řada koncertů se sólisty, kteří jsou výhradně hráči Karlovarského symfonického orchestru, nebyla v nabídce nikdy,” upozorňuje Kaňka.

Každá z abonentních řad A, B a C zahrnuje deset koncertů, dalších pět bonusových koncertů je společných pro všechny tři řady.
Jádro programu tvoří skladby klasicko-romantického období, v mnohem větší míře, než bylo doposud obvyklé, se zde ale objevují i skladby současných autorů a také mistrovská díla klasických autorů, která v Karlových Varech dlouho nezazněla.

„Sezona nabídne posluchačům taková ambiciózní díla, jako je Mahlerova 5. symfonie nebo Bachovy Pašije sv. Jana, stejně jako méně často hrané mistrovské kusy, jakými jsou Metamorfózy Richarda Strausse nebo Schumannovo oratorium Ráj a Peri. Věřím, že s tolika hudebními skvosty budou posluchači spokojeni,” říká šéfdirigent Martin Lebel.

Z autorů soudobých, jejichž díla zazní v letošní sezoně, lze jmenovat například Jiřího Gemrota, Launy Grondahla, Miloslava Kabeláče, Vladimíra Vlnu, Alana Berga, Jeana Francaixe, Vladimíra Sommera, Ondřeje Kukala, Samuela Barbera. Kompletní výčet by byl mnohem delší.

„Z programu sezony lze vypíchnout opravdu celou řadu věcí. Za samostatnou zmínku stojí tři jména - Kryštof Marek, Karel Šimandl a Milan Svoboda. Skladatel, klavírista a dirigent Kryštof Marek zkomponoval skladbu přímo pro Karlovarský symfonický orchestr a jazzový Karlovarský Repre Band. Skladba zazní rovněž na závěrečném koncertu mezinárodního jazzového festivalu. Za touto spoluprací stojí především saxofonista Milan Krajíc a Jindřichové Volfové starší a mladší,” vysvětluje Kaňka.

Karlovarský skladatel Karel Šimandl právě komponuje hudbu, která bude součástí projektu Nosferatu - Symfonie (za) šera. Jde o symfonickou hudbu k černobílému filmu Nosferatu.

„Jsou to konkrétní příklady, kdy chceme co nejvíce využít kulturní potenciál Karlových Varů, o němž jsem přesvědčený, že je značný,” zdůrazňuje ředitel.
S proslulým jazzmanem Milanem Svobodou orchestr spolupracoval již před dvěma lety na uvedení jeho přepisu skladeb Beatles a vlastních Svobodových kompozic.

Letos Karlovarský symfonický orchestr uvede jeho Concerto grosso pro housle, klavír a orchestr a Suitu z baletu Mauglí.


Tyto tři koncerty patří k multižánrovému proudu v dramaturgii, kterým se orchestr vydává na cestu přesahů symfonické hudby do dalších uměleckých oblastí.

Pestrou a bohatou sezonu obohatí také sólisté mimo řady orchestru. Mimo jiné vynikající špičková sopranistka Simona Houda - Šaturová, laureáti Pražského jara 2011, klavíristka Arta Arnicane a trombonista Lukáš Moťka, či světový hráč na lesní roh Radek Baborák, tentokrát v roli dirigenta.
Dvakrát také s orchestrem vystoupí houslista Ivan Ženatý, na dvou koncertech karlovarských symfoniků se představí i Ženatého žačka Martina Bačová. Je to předznamenání linie Učitel a žák, která by měla pokračovat v dalších sezonách.

„Pokud má orchestr jít nahoru a má být pro město reprezentativní značkou, je sezona s takovým programem opravdu nezbytně nutná. Tento směr jsme mohli zvolit díky podpoře současného vedení města. Říkám to z jediného prostého důvodu - protože to tak prostě je,” uzavírá Šimon Kaňka.

Lev Havlíček

Koncerty KSO v říjnu

4. 10., Lázně III, 19.30 hodin
Komorní koncert
Joseph Haydn: Trio C dur, hob. 27
Johannes Brahms - Trio c moll op.101
Dmitrij Šostakovič - Trio č. 2 op. 68
Eben trio
Terezie Fialová - klavír, Roman Patočka - housle
Markéta Kubínová Vrbková - violoncello

7. 10., Lázně III, 19.30 hodin
Symfonický koncert KSO
Gioacchino Rossini: Vilém Tell - předehra
Jean Francaix: Koncert pro klarinet a orchestr
Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 1 g moll „Zimní sny“, op. 13
Jiří Javůrek – klarinet
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent Leo McFall (Velká Británie)

14.10., Divadlo, 19.30 hodin
Symfonický koncert KSO - ABO B1
Antonín Dvořák: Slovanské tance - výběr
Bohuslav Martinů: Rapsodie - koncert pro violu a orchestr
Claude Debussy: Moře - tři symfonické črty
Martina Fílová - viola
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent Ondřej Kukal

19.10., Lázně III, 19.30 hodin
Slavné operní árie
Rigoletto, La traviata, Norma, Tosca, Lakmé, Turandot a další
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent František Drs

23.10., Lázně III, 19.30 hodin
Symfonický koncert KSO - ABO A1
Závěrečný koncert mezinárodního jazzového festivalu JAZZFEST 2011
premiéra skladby Kryštofa Marka, komponované pro tento koncert
Karlovarský symfonický orchestr a Karlovarský Repre Band
Dirigent Kryštof Marek

25.10., Lázně III, 19.30 hodin
Komorní koncert
Jan Jakub Ryba: Smyčcový kvartet d moll
Karel Šimandl: Magické fontány pro smyčcové kvarteto
Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č.1 „Z mého života“
PiKap Quartet
Martin Kaplan - I. housle, Lenka Šimandlová - II. housle
Miljo Milev - viola, Petr Pitra - violoncello

27.10., Grandhotel Pupp, 19.30 hodin
Koncert k výročí republiky - bonusový koncert pro ABO
Bedřich Smetana: Má vlast - cyklus symfonických básní
Karlovarský symfonický orchestr
Dirigent Jiří Štrunc