Ty se mají v budoucnu stát působištěm KSO. Zaplněné atrium vyslechlo skladbu J. C. F. Fischera, Bachovu kantátu č. 51 a tři z Braniborských koncertů, jednoho z nejkrásnějších děl hudební literatury. Vedle hráčů KSO, kteří se představili rovněž jako sólisté, vystoupila na koncertu rovněž sopranistka Lucie Kaňková.