V neděli 20. března zemřel v karlovarské nemocnice pro krátké těžké nemoci Mgr. Květoslav Kroča, současný karlovarský kronikář a bývalý ředitel Karlovarského muzea. Bylo mu 73 let a měl ještě celou řadu plánů, jeho odchod proto můžeme považovat za předčasný.

Před měsícem absolvoval Květoslav Kroča plánovanou operaci a brzy po ní se u něj projevily vážné pooperační komplikace. I přes obětavou péči lékařů a sester na ARO karlovarské nemocnice nakonec těmto komplikacím podlehl.

Připomeňme si proto osobnost tohoto zapáleného ctitele Karlových Varů i jejich kultury a společenského života:

Květoslav Kroča se narodil 17. ledna 1938 v Jalubí u Uherské Hradiště, na Slovácku prožil i prvních 20 let svého života. Do Karlových Varů přišel v roce 1964 - po studiu historie a češtiny na Filosofickém fakultě univerzity Karlovy v Praze. Atmosféra lázenského města ho uchvátila, propagaci Karlových Varů pak zasvětil téměr půlstoletí svého života.

Pracoval zde jako odborný pracovník a později ředitel Karlovarského muzea.

Po ruské okupaci v roce 1968 se aktivně zapojil do protestů proti okupačním armádám. Kvůli tomu byl v době normalizace v 70. a 80. letech politicky pronásledován a musel pracovat jako montér hasicích přístrojů. Po listopadu 1989 se dočkal společenské rehabilitace a mohl se vrátit zpět na pozici ředitele Karlovarského muzea.

Po odchodu do důchodu byl jmenován karlovarským kronikářem, přičemž tuto činnost, které věnoval v průměru deset hodin denně, převzal po svém dlouholetém kamarádovi Vladimíru Jáchymovském.

Květoslav Kroča neúnavně pořizoval pro městskou kroniku obrazovou i textovou dokumentaci ze všech významných akcí karlovarského života. Speciální důraz pak kladl na Mezinárodní filmový festival. V roce 2002 vydal výpravnou publikaci o festivalové historii se spoustou fotografií. Každý rok pak vydával pravidelné aktualizace festivalové kroniky s dokumentací každého právě skončeného ročníku.

Připravoval i atraktivní muzejní expozice o karlovarském festivalu, které měly do města přilákat ještě více zájemců o světový film. Za své zásluhy získal Cenu města Karlovy Vary.

Mgr. Květoslav Kroča byl dlouholetým členem karlovarského Rotary Clubu a podílel se na přípravě řady jeho humanitárních a sponzorských aktivit. Našel si čas i na řadu osobních zálib, věnoval se svým třem vnoučatům (Alexovi, Klárce a Adélce), byl vyhlášených zpěvákem moravských písní, po roce 1989 procestoval celý svět. Za pár dnů měl odletět na Havajské ostrovy, osud mu ale připravil jinou cestu. Pokud však připustíme existenci Nebe, získal tam tým příznivců Karlových Varů významnou posilu.

Jan Kroča, syn