Tajemství pánů Becherů z pera Viktora Braunreitera je patnáctou premiérou obnovené činohry Karlovarského městského divadla a zároveň poslední inscenací v režii současného uměleckého šéfa činohry Jiřího Seydlera, který Bechery dává své sbohem a předává tak pomyslnou štafetu Zdeňku Bartošovi ze Západočeského divadla v Chebu. A zároveň třetím počinem v novém dramaturgickém uvažování Karlovaráci Karlovarákům.

První inscenací tohoto typu byl Karel IV., aneb strasti Otce vlasti, která byla k vidění nejen v karlovarském divadle, ale i na hradě Loket. Druhá inscenace je stále hraná pohádka Konec strašidel ve Svatošských skalách. Poslední je připravované Tajemství pánů Becherů, které má premiéru 2. prosince. „Inscenace se týká nejenom historie města a vzniku třináctého pramene, ale i dobových reálií, které v našem případě počínají rokem 1825 a končí rokem 1945,“ řekl režisér Jiří Seydler. Becherové by v sobě měli snoubit vše, co se vyzkoušelo na předchozích hrách. „My jsme se vlastně pokusili spojit dva aspekty všech premiér, které se už uskutečnily. Prvním z nich je edukativní funkce, to jest historická věrnost. V Tajemství pánů Becherů se dozvíte mnohé o rodině Becherů a také o době, ve které žili v rozpětí 150 let. A tím druhým je jistá metaforičnost, která nám dovoluje ztvárnit sladkost a hořkost té které doby, stejně jako je sladká a hořká becherovka,“ řekla k Becherům dramaturgyně Petra Richter Kohutová.

Přes veškerou dramaturgickou a režisérskou invenci měl nejvíce práce s Bechery sám autor textu Viktor Braunreiter. „Scénář vypadá dobře. Je to už šestá verze,“ nastínil vznik hry Braunreiter a dodává, že hned na počátku, když začali uvažovat o tom, že by udělali další velké karlovarské téma, tak je velmi záhy napadl příběh becherovky a rodiny Becherů.

„To byl jeden z hlavních důvodů proč jsme se vrhli zrovna na toto téma. Dalším důvodem je vstřícnost společnosti Jan Becher Karlovarská becherovka. Myslím teď hlavně dámy v muzeu Jana Bechera. Neuvěřitelně mi usnadnili práci, protože na co jsem se zeptal, to jsem se dozvěděl. Byly nesmírně příjemné. Myslím si, že ten příběh má co říct i v dnešní době to bude zábavné,“ dodal Braunreiter.

A vy můžete vyrazit už na veřejnou generálku, která se koná 1. prosince od 10 hodin v Karlovarském městském divadle.