Po tolika letech to pro vás jistě není lehké. Můžete uvést důvody svého rozhodnutí?

Důvody jsou zdravotní, ale také skutečnost, že je třeba dát příležitost mladým, kteří už prokázali své schopnosti v daném oboru. Chtěl bych jen zdůraznit, že opouštím vedoucí pozici, nikoliv ale hudbu. Ponechávám si funkci řízení hudební agentury. Při této příležitosti chci připomenout, že mám už vypracovaný podrobný program koncertní činnosti od září do konce listopadu, s nímž chci veřejnost včas seznámit.

Vraťme se do historie. Pokud je známo, pevně jste zakotvil na základní škole ve Šmeralově ulici v Rybářích, kde jste v roce 1991 uspěl v konkurzu na ředitele. Pod vaším vedením došlo v této škole ke značnému rozšíření výuky a tím i k navýšení počtu žáků. Co o tom můžete prozradit?

Především chci zdůraznit, že to nebyla jen moje iniciativa, ale také úzká spolupráce a neváhám říci i nadšení mých spolupracovníků, které z běžné „základky" udělaly školu s rozšířenou výukou estetických předmětů, to jest hudby, výtvarné výuky a tance. S velkým zájmem jsme se setkali i u rodičů, takže z původních dvou tříd žáků s estetickou výukou má dnes škola celkem tisíc pět set žáků. Rozšířilo se i její jméno, ze Základní školy se stala Základní škola a Základní umělecká škola.

Ve škole jste zastával nejen funkci ředitele, ale působil i jako pedagog. Vaším oborem byla matematika a hra na trubku. Ta trubka vám zůstala i po roce 2004, kdy jste odešel z ředitelské funkce. S tím jste se ovšem nespokojil.

Už v roce 1993 jsem založil nadaci estetické výchovy, která se časem (1998) přetransformovala na obecně prospěšnou společnost Forte, o které už byla řeč. Ta dodnes figuruje jako právnická osoba zastřešující kulturní, vzdělávací a produkční veřejnou mimoškolní činnost jak amatérských, tak profesionálních skupin. Má svůj hojně navštěvovaný www.opsforte.eu.

K vašim profesionálním souborům patří Karlovarský Repre Band (KRB), pianové duo Jazz Fiesta a pěvecký kvartet Vocal Band (VB Q). Zkuste je čtenářům aspoň krátce přiblížit.

Karlovarský Repre Band je jazzový oktet vybraných jazzmanů, který od roku 2007 vede Milan Krajíc. Orientuje se na vzdělávací činnost, koncertování pro veřejnost, doprovod celostátní soutěže Karlovarský hlas, spolupráci s význačnými jazzmany a zpěváky, nahrávání CD a živých nahrávek v síti You Tube. V roce 2013 se KRB na pozvání zúčastnil jazzového festivalu v Chicagu.

Jazz Fiesta je klavírní duo, které tvoří Jindřich Henry Volf s Františkem Božidarem Nedvědem. Oba vystudovali kompozici a hru na klavír a hrají převzatou i vlastní hudbu v originálních aranžmá, s nezanedbatelnou dávkou osobité improvizace. Dva roky už pracuje pěvecký kvartet Vocal Band, který se specializuje na interpretaci jazzové vokální hudby. Ještě letos by měl natočit své profilové CD.

Mezi milovníky hudby je velmi ceněna spolupráce Forte s karlovarskými symfoniky. Kdy vůbec vznikla a jaké má výsledky?

Zde jsme měli štěstí, že jsme mohli navázat na éru působení Aloise Ježka jako ředitele Karlovarského symfonického orchestru, který byl této myšlence vždy nakloněn. Současný ředitel Šimon Kaňka spolupráci karlovarských symfoniků a jazzmanů pak úspěšně prohloubil. Spolupráce běží již 8 let, během nichž vznikla některá původní díla, která se podařila realizovat. Jsou to například skladby Kryštofa Marka, které měly v Karlových Varech premiéru pod dirigentskou taktovkou autora Jazzová symfonie Sinael, Svita č.1 pro symfonický a jazzový orchestr, Maria Kira (vyšlo na CD Multisonic) nebo pianový koncert Brána k zahradám. Plody této spolupráce jsou i premiéra Kyzlinkovy Rockové mše a kompozice Milana Svobody, v nichž se prolínají projevy jazzmanů s klasickými plochami symfoniků. Bestselerem několika koncertních sezón se staly Svobodovy úpravy Beatles pro smyčcový orchestr a jazzové piano.

Vy jste také členem kolegia, které v Karlových Varech uděluje každoročně Cenu barona Schoenecka. Kdo ji už převzal?

První byl Svatopluk Košvanec, po něm Jaromír Šostok a Jan Spira. Letos tuto poctu převezme Jaromír Hnilička, jehož Missa Jazz pro jazzband a sbor, obohacená o orchestrální symfonický zvuk, má zaznít při říjnovém Mezinárodním jazzfestu 2015 v renovovaném Národním domě s trubkovými sóly autora a pod taktovkou dirigenta Jana Kučery.

Na svém kontě máte ještě naučný cyklus Století jazzu, založení a úspěšné působení nahrávacího studia školy Orange a další aktivity. Svého času jste se podílel i na vzniku školní galerie Duhová paleta, která se vypracovala na jedno z multikulturních center ve městě. A to jste jistě neřekl své poslední slovo. Čím to je, že hudba, její tvorba, šíření a organizování vás stále baví?

Ano, hudba mne baví a nikdy nepřestane, protože v ní je můj život. Možná je to tím, že hudbou jsem se jako vedoucí taneční kapely při kantořině 25 let živil a pak jsem měl možnost v její společnosti prožívat jen to, co mi přináší radost.

Nadání a lásku k hudbě po vás zdědil i váš syn, který jako úspěšný klavírista vystupuje pod jménem Jindřich Henry Volf. Jste na něho hodně pyšný?

Těší mne to tím víc, že je nadanější než já. A taky pilnější. Noty se svým rozpracovaným Koncertem pro klavír a orchestr si vzal s sebou i na dovolenou do Španělska.

Anna Fidlerová