Bibli krále Václava IV., jejíž luxusní faksimile bylo vystaveno v atriu loketské městské knihovny v únoru, vystřídala teď jiná „kniha knih“. Na výstavě s názvem „Papír v prostoru a čase“ je k vidění česká Bible Melantrichova. Tentokrát ovšem ne jako faksimile, nýbrž originál.

Bible Melantrichova, vytištěná v poměrně vysokém nákladu snad až několika set exemplářů v polovině 16. století v tiskárně Bartoloměje Netolického, je jednou z nejvýznamnějších knih české renesance, dodnes udivující vysokou uměleckou i typografickou úrovní. Bible, která byla vytištěna na svou dobu ve vysokém nákladu, se dochovala v několika desítkách exemplářů, a dokonce i dnes se ještě tu a tam nějaké dosud neznámé nacházejí. Kámen úrazu je ale v tom, že se nacházejí většinou ve stavu velice zchátralém, vyžadujícím okamžitou a vysoce odbornou péči.

I když Bible Melantrichova by za výstavu stála sama o sobě, tématem výstavy v loketské knihovně je právě ta péče, která jí byla poskytnuta. Kniha, která se našla zazděná za komínem vesnické chalupy napolo upečená, s rozpadávající se vazbou a červotočem prožranými deskami, byla svěřena studentům Střední průmyslové školy grafické v Praze. Péče, která se zde bibli dostala, je zdokumentovaná na několika desítkách fotografií, konečný výsledek pak si může každý prohlédnout ve vitríně.

Škola, která se dnes pyšní barokním názvem „Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická Praha“, se oboru konzervování a restaurování knih, papírových dokumentů a historické knižní vazby jako u nás jediná věnuje od roku 1979 a vychovala už celou řadu vynikajících odborníků (škola sama byla založena v roce 1920). Výstava v Lokti představuje ve zkratce náplň jednotlivých odborných předmětů, které se zde vyučují. Dokonalé zvládnutí knihvazačského řemesla dokládají vystavené makety historických i současných knižních vazeb, umění číst a psát historické abecedy zas faksimile historických rukopisů i vlastní volná kaligrafická tvorba studentů a stěžejní předmět výuky – praktické restaurování – dokumentuje již zmíněná Bible Melantrichova.