Karlovarský symfonický orchestr uzavírá tento rok koncertem, na němž zazní klasická díla dvou velikánů hudby 19. století - Petra Iljiče Čajkovského a Antonína Dvořáka - a skladba Samuela Barbera, který je skladatelem doby jen velmi nedávné. Koncert se odehraje v Lázních III 16. prosince.

Jeden z nejvýznamnějších ruských skladatelů Petr Iljič Čajkovskij zvolil pro zpracování známého příběhu Romea a Julie formu fantazijní předehry. Čajkovskij kompozici několikrát přepracoval, než jí dal v roce 1870 definitivní podobu. Dílo uvádí pomalá, chorálová introdukce, spojená s postavou pátera Lorenza. V sonátovém allegru skladatel pracuje se dvěma protikladnými hudebními symboly - s rytmicky neklidným tématem, které charakterizuje svár Monteků a Kapuletů, a s lyrickým tématem, zobrazujícím horoucí zpěv lásky jejich dětí. Skladatel Nikolaj Rimskij-Korsakov o tomto tématu později prohlásil, že je jedním z nejkrásnějších v celé ruské hudbě. Předehru-fantazii uzavírá smírný epilog s citací motivu pátera Lorenza a také s tklivou variací tématu lásky.

Koncert pro housle a orchestr je třívěté dílo, které skladatel Samuel Barber dokončil roku 1939. Oficiální premiéru měl koncert 7. února 1941, účinkoval na ní houslista Albert Spalding a Philadalphia orchestra. Premiéra se odehrála v Academy of Music ve Filadelfii. Barberův Koncert se stal standardní položkou programů koncertních pódií a patří k nejfrekventovanějším dílů 20. století.

Antonína Dvořáka, jehož jméno a dílo je s Karlovými Vary těsně spjaté, pojila s Petrem Iljičem Čajkovským vzájemná úcta, vztah české a ruské hudby byl v té době velice úzký. Česká suita Antonína Dvořáka svou lyrikou, vitalitou, bohatou melodickou invencí a formální přehledností představuje jedno z nejcharakterističtějších děl svého tvůrce. Suita se skládá z pěti vět. První a čtvrtá jsou nádhernými lyrickými obrazy, druhá, třetí a pátá pak představují stylizace českých tanců polka, sousedská a furiant. Zvláště poslední z nich bývá přirovnávána ke Slovanským tancům.

Jako sólistka se v Barberově koncertu představí houslistka KSO Monika Cimprich. Orchestr diriguje Ondřej Kukal, velice výrazná a všestranná osobnost soudobé hudby, který je rovným dílem houslistou, skladatelem a dirigentem.
Začátek koncertu je v 19.30 hodin.