Výstava je určená pro všechny věkové skupiny. Návštěvníci si na vlastní kůži vyzkouší smysl některých přírodních a fyzikálních jevů, pohotovost a rychlost svých reakcí, řešení matematických úkolů, optické a zvukové klamy i řešení hlavolamů, kvízů a hádanek. Heslo Jana Amose Komenského Škola hrou je na této výstavě naplněné beze zbytku. Na snímku si zkouší návštěvnice výstavy jeden z exponátů, kdy je třeba k jeho rozpohybování pořádně silný dech.