Ale ještě před promítáním děti čekalo taneční představení na téma Ať žijí duchové, které si připravily sportovní gymnastky z Městského domu dětí a mládeže Ostrov.

Celý letošní dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana se točí kolem filmového muzikálu.

Ve stejné době, kdy se promítala Strašidla, další děti malovaly na Mírovém náměstí obrovské Člověčí člověče, nezlob se. Aby bylo připravené a od 18 hodin se na něm mohlo skákat.

Dětí, které připravovaly obří náměstní hru, jsme se ptali, jaké pohádky mají nejraději a proč. „Z českých asi s Čerty nejsou žerty. Je ale hrozná škoda, že se nepromítá Harry Potter," řekl Roland Emingor ze třetí třídy.

„Já mám nejraději Star Wars a taky toho Harryho Pottera," sdělil Lukáš Picek.

Přestože se může zdát, že děti preferují hlavně zahraniční pohádky, opak je pravdou. „Určitě bych šel zase do kina na pohádkový muzikál V peřině," řekl Jakub Durilan.

Kromě slavnostních Strašidel děti v kině viděly ještě pohádku Princové jsou na draka.

A ti, kteří nechtěli sedět uvnitř kina, se vydali do Šapita, které je postaveno na náměstí, na Žonglérský workshop, kde odhalovali taje umění házení s různými předměty.

Celý festival byl zahájen slavnostním průvodem Karla IV. a jeho družiny. Když došli až na Mírové náměstí, tak předali dětem na několik dní vládu nad městem a pak si užili slavnostní ohňostroj.