V páteční večer se Slavnostní sál Grandhotelu Pupp rozezněl uzemňujícími léčebnými tóny nástroje, jehož historie se odhaduje na 3500 let. Jeho majitel, biotronik Tomáš Pfeiffer (na malém snímku), o vodnářském zvonu říká: „Podle lamaistické tradice je jeho zvuk totožný se zvukem vesmíru. Sedm kovů, ze kterých je slit, koresponduje se sedmi planetami naší Sluneční soustavy.“ Voda ve zvonu, bez níž by vibrace tónů byla příliš razantní, nepocházela odnikud jinud, než přímo z karlovarského Vřídla. Posluchači měli po vystoupení možnost prohlédnout si zblízka nástroj, sáhnout si na vodní hladinu v něm, či položit Pfeifferovi své otázky. I my jsme známému biotronikovi, jedinému v Evropě, kdo na vodnářský zvon hraje, několik dotazů položili: Jak vnímáte energetický potenciál Karlových Varů?

Karlovy Vary–to je nošení dříví do lesa , protože jsou výjimečné po všech stránkách. Patří k silověvýznamným místům. Genius loci je zde úžasný, přesně jak píše Stanislav Burachovič. Váš nástroj je kopií originálního zvonu. Odkud tedy pochází? Místo jeho původu i místo výroby kopie tajím. Jednak kvůli slibu, který jsem dal a jednak lámové tvrdí, že nástroj dokáže se stejnou silou, kterou umí uzdravovat, v nevhodných rukách také ničit. Dle tradice ho smí používat jen zasvěcení jedinci a kněží. Dále se traduje, že s ním v určitých rezonančních frekvencích levitovali kamenné bloky, čili je třeba ponechat si před ním určitou úctu a respekt. Chtěl bych, aby byl vodnářský zvon nejdříve dobře zaveden, aby každý věděl, o co se ve skutečnosti jedná a nemohlo pak dojít k nechtěnému. V čem spočívá jeho síla? Působí pomocí alikvotů jako například tibetské misky, bubny, nebo didžeridoo?

Ano, je to velmi podobné. Alikvot je určitý tón vznikající v prostoru rezonancí a ovlivňující každou buňku těla. Spektrum alikvotů Vodnářského zvonu je alemnohem širší, než u výše uvedených nástrojů. Při poslední přednášce mi velmi uznávaný hudební odborník řekl, že jeho zvuk obsahoval osmnáct alikvotních tónů a že něco takového vůbec nezná.Během koncertu se alikvoty vrství, a právě tím působí léčebně. Když voda ve zvonu rezonancí dokáže levitovat, jak potom zvon ovlivňuje vodu v těle člověka?

Tyto zkušenosti zatím sbírám. Myslím, že to je to podstatné na něm. Setkal jsem se s mnohaléčebnými reakcemi. Při jednom z koncertů přišel člověk a říká mi: „Mněse to mocnelíbí, rezonujemi to silně v hlavě.“ Po dvou měsících zamnoupřišel na přednášku a byl po těžké havárii na kole. Měl chirurgií těžce zbrázděnou půlku obličeje a vyprávěl mi: „Přišel jsem sevámomluvit. Zkusil jsem si přehrát tu hudbu. Po první skladbě začal otok mizet a do tří dnů jsem byl zahojen. Lékaři sami tvrdili, že to je neuvěřitelné.“To je pro měúžasná zkušenost. Má nástroj stejné účinky na posluchače, i na toho, kdo na něj hraje? Liší se v tom, že hasičská hadicenemáza smysl být mokrá, ale přepravit vodu. Atak je hráč v jiné pozici než konzument. Nástroj a hráč splynou v jednotu. Pak dochází k tomu, že se myšlenka stává zvukem. Je pravda, že původní zvon vyrobili tibetští mniši?

No, to je skutečně otázka. Jeho historie může sahat až daleko do předtibetského období. Stáří se odhaduje na 3500 let, ale není vyloučeno, že je ještěmnohemstarší. Sloužil během své historie vždy účelům, kterým slouží dnes? Neměl třeba praktické využití, jako tibetské misky, jež se v Tibetu používají jako nádoby na jídlo? Když bylo vše v pořádku, sloužil vždy k duchovním účelům. To, že tibetské misky hrají, je skutečně až jejich vedlejší předností. Duchovní nauka se nesoustředí jen na zvuk, ale i na vůni, světlo–zkrátka i na jiné vibrace. Pořádáte své přednášky v našem regionu? Kde?

Ano, celý rok. Jsou pořádány v rámci Univerzity Bytí, kterou jsem založil před mnoha lety po epizodě s Novou, kde jsem vysílal seance. Probíhají pravidelné přednášky v Ostrově, Karlových Varech, Chomutově i Plzni a jinde po celé republice. Kde jinde budete ještě na vodnářský zvon hrát? Těším se na dva pražské koncerty na podzim. Jeden proběhne v Anežském klášteře, druhý bude pro veřejnost překvapením. Uvažuji o koncertech v místech ČR, která ještě nebyla navštívena a patrně se vrátím i tam, kde už jsem vystupoval–třeba i do Karlových Varů.