Dopraví ho sem žáci Základní a mateřské školy v Doudlebech nad Orlicí. Nepůjde však o originál skutečné unikátní románské památky, jako tomu bylo v roce 2002, ale o papírovou kopii.

„Jde o praktický výsledek projektu výchovy uměním, kdy pod vedením učitelky Jaroslavy Brodinové a záštitou ředitele Františka Klapala vznikla dvoutřetinová napodobenina relikviáře svatého Maura,“ informoval bečovský kastelán Tomáš Wizovský, podle kterého se žáci museli při tvorbě potýkat s řadou technických a výtvarných problémů. „Interaktivní formou se tak dozvěděli mnoho zajímavostí z historie i technik při vytváření podobných předmětů,“ doplnil kastelán.