Starší z obou umělců Zdeněk Šplíchal (*1948) pochází z Třebíče, kde dosud žije a tvoří. Výtvarné vzdělání získal na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde v letech 1999 až 2003 vystudoval obor výtvarná kultura. Je umělcem mnoha žánrů, převažují malba a kresba s převážně geometrickými motivy, věnuje se i grafice a tvoří koláže a trojrozměrné objekty. Jeho nejznámějšími sochařskými díly jsou památník Josefa Zvěřiny ve Stříteži a monumentální „Trnová koruna" v kryptě baziliky sv. Prokopa v Třebíči. Do Chodova přivezl kromě svých obrazů i několik drobnějších plastik.

Stejně jako Zdeněk Šplíchal je v regionu Vysočiny pevně zakotvený i Antonín Kanta (*1952), který se narodil a až dosud žije a tvoří ve Žďáru nad Sázavou. Absolvent Institutu výtvarné fotografie v Praze se kromě fotografie samotné zabývá také kresbou a grafikou a tvoří koláže. V Chodově vystavuje kolekci geometrických kreseb, které se vyznačují precizní řemeslnou dokonalostí, jež přitom není na překážku jeho poetickému vidění světa.

Výstava, která má název „Setkání v prostoru", je v Galerii u Vavřince přístupná vždy v úterý a čtvrtek od 14 do 17 a v neděli od 13 do 17 hodin a potrvá až do 28. srpna.