Celostátní kolo soutěže dětí a mládeže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek začíná dnes v Karlových Varech. V sekretariátu soutěže v Základní škole a Základní umělecké škole v Rybářích, která je spolu s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka pořadatelem, už tři týdny neustále vyzvání telefony, které zpracovává, tak jako již řadu let, Marie Drlíková se svou novou pomocnicí, učitelkou zpěvu Mirkou Lendělovou Kalouskovou. Přes sto soutěžících a přes sto doprovodných osob ve třech kategoriích posílá přihlášky, noty připraveným korepetitorům, požadavky na ubytování, stravování, změny apod.

Vysoká úroveň soutěže je však garantována odborným profesionálním posouzením pěveckých výkonů. Porota pracuje ve „snovém“ obsazení, které může Karlovarskému skřivánku závidět i nejedna pěvecká soutěž dospělých.

Dnes přinášíme galerii jejích jednotlivých členů.

Miloslav Stříteský
absolvoval AMU Praha v roce 1969. Aktivně se věnoval koncertní pěvecké činnosti. Jeho jméno je spojeno se vznikem dnešní Komorní filharmonie Pardubice, kde se stal jejím prvním ředitelem, založení ZUŠ Pardubice-Polabany a konečně založení Konzervatoře v Pardubicích, kde působil od roku 1990 do roku 2000 jako ředitel. V současnosti je pedagogem jejího pěveckého oddělení.

Brigita Šulcová
se intenzivně věnuje interpretaci soudobé hudby, které vtiskla nezaměnitelnou pečeť svého umění, jež spočívá v perfektní hlasové dispozici. Premiérovala třicet pět hudebních děl českých a slovenských skladatelů, patnáctkrát provedla poprvé skladby současných světových autorů. Představila se i na scéně Národního divadla jako Katrena v Suchoňově Krútňavě, koncertovala v řadě evropských států. Od roku 1986 působí jako pedagožka na Pražské konzervatoři, kde v letech 1991 až 2007 vykonávala také funkci vedoucí pěveckého oddělení. Řada jejích žákyň se úspěšně zúčastnila i karlovarské pěvecké soutěže (dvě první, čtyři druhé a sedm třetích cen MPS AD).

Blanka Morávková
studovala zpěv u F. Hrabala a J. Hladíkové, u které absolvovala na Janáčkově akademií múzických umění. Po skončení studia se věnovala nejen aktivní pěvecké činnosti, ale i pedagogice. Nastudovala několik rolí z oboru lyrického, až melodramatického sopránu, např. Mařenku, Lidunku, Eurydiku aj. Jako sólistka působila v různých komorních souborech, s nimiž účinkovala v řadě evropských zemí i v USA. V koncertní činnosti se zaměřuje především na uvádění novinek soudobé vokální tvorby. Vyučuje zpěv na brněnské konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění.

Eva Svobodová
začínala počátkem sedmdesátých let jako zpěvačka tradicionalistických skupin. Postupně však u ní zvítězil jazz. Působila se Steamboat Stompers, Jazz Fiddlers a v Traditional Studiu, než v roce 1975 zakotvila jako sólistka známého Classic Jazz Collegia, se kterým strávila patnáct let. Zároveň se začala zabývat i jazzem moderním. Účinkovala na většině renomovaných evropských festivalů (Praha, nizozemská Breda, Hannover Jazz Days, varšavské Jazz Jamboree atd.) vedle bezpočtu hostování ve vyhlášených jazzových klubech celé Evropy. V současné době vystupuje Eva Svobodová s Quartetem Kryštofa Marka. Kromě toho se věnuje výchově mladých talentů - učí na Konzervatoři Praha v oddělení Pop a jazz.

Eduard Klezla
studoval Konzervatoř v Ostravě, Akademii múzických umění v Praze. Již během studia vystupoval v Polsku, Francii. Po absolutoriu AMU přijal angažmá v Komorní opeře Praha. Vytvořil hlavní role v operách Čajkovského, Mozarta, Rossiniho, Gounoda aj. Koncertně vystupoval v řadě zemí Evropy - Německu, Španělsku, Rakousku, Švýcarsku, Itálii. Souběžně se neustále věnuje pedagogické činnosti a patří mezi nejvyhledávanější pěvecké pedagogy u nás. V první řadě soutěže Česko hledá SuperStar působil jako hlasový poradce. V druhé a třetí řadě pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar zasedl jako obávaný porotce v soutěži. V současné době vyučuje na DAMU a Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.

Daniela Štěpánová Šimůnková
je koncertní umělkyní a pedagožkou. V současné době vyučuje a je vedoucí pěveckého oddělení Konzervatoře Jana Deyla v Praze, vyučuje na Konzervatoři Pardubice. Je vedoucí a učí na pěveckém odd. ZUŠ-Křtinská, Praha 4. Je členkou řídícího výboru Mezinárodního pěveckého centra v Karlových Varech. Pravidelně zasedá v porotách Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, Karlovarského skřivánka, mezinárodní Duškovy pěvecké soutěže, mezinárodní pěvecké soutěže Inventus Canti ve Vráblí-Slovensko. Její žáci získávají ceny v národních i mezinárodních pěveckých soutěžích.

Alois Ježek