Přednášky, komentované prohlídky, možnost osahat si pravěké předměty i naučně-vzdělávací programy pro základní a střední školy s názvem Brána archeologii otevřená. To vše patří mezi aktivity, kterými karlovarské muzeum obohacuje aktuální, neobyčejně zajímavou výstavu 100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji.

První z komentovaných prohlídek a následnou přednášku nabízí muzeum zájemcům ve středu 7. září. Prohlídka se zasvěceným komentářem muzejního archeologa Jana Tajera začíná v 15.30 hodin, od 17 hodin pak následuje přednáška historika Stanislava Burachoviče o významném archeologovi Antonu Gnirsovi.
„Anton Gnirs byl vynikající archeolog, který proslul dalece nad regionální rámec. Velice významný je rovněž jeho přínos historii Karlových Varů a Karlovarska a právě to bude ústředním tématem přednášky, kterou doprovodí i obrazová prezentace,“ říká Burachovič.

Po 1. světové válce se Gnirs usadil v Lokti, kde žil až do své smrti v roce 1933.

„Pro Karlovarsko je významná celá řada jeho knih, které se zabývají soupisem památek. Sepsal vynikající topografie památek Loketska a Tepelska. Bohužel třetí topografická kniha o památkách Karlovarska za jeho života nevyšla. Vyšla až v roce 1996 v Mnichově zásluhou jeho dcery, dr. Anny Gnirsové, která knihu dala velice složitými cestami dohromady. Gnirs napsal dále celou řadu zajímavých knížek, mezi nimi například o Svatošských skalách nebo průvodce Loktem. Jako první se intenzivně zabýval relikviářem sv. Maura, který detailně popsal a který v souvislosti s 2. světovou válkou zmizel. Zabýval se rovněž výzkumem Chebského hradu,“ přibližuje Burachovič.

Mezi nejvýznamnější archeologické objevy Antona Gnirse patří odkrytí celé řady římských památek v dnešním Chorvatsku, konkrétně ve městě Pula a na souostroví Brioni. To ještě v dobách Rakousko-Uherska. V době první Československé republiky odkryl na Moravě dvě stanice římského vojska - v Mušově a ve Stupavě.

„Prokázal tak přítomnost římského vojska na Moravě. Napsal o tom řadu studií a vydobyl si tím takovou slávu, že vykopávky navštívil osobně prezident Masaryk a nechal se Gnirsem provést,“ upozorňuje Burachovič.

Další přednáška se pak v muzeu na Nové louce uskuteční 5. října, kdy chebský archeolog Pavel Šebesta přiblíží výzkumy na Chebském hradu v posledních sto letech.

Komentované prohlídky pro veřejnost se uskuteční vždy každou druhou středu. Po první prohlídce 7. září tedy 21. září, 5. a 19. října, vždy od 15.30 hodin.

Výstava 100 let terénní archeologie potrvá do konce října, celý projekt je financován za podpory evropských zdrojů.

Jan Nedvěd