Jde o průřezovou výstavu jednoho z předních českých grafiků, který tvoří mnohobarevné linoryty tematicky zaměřené na úchvatný svět přírody a na nevyčerpatelné objevování jejích krás.Vernisáž výstavy se uskuteční v 17 hodin.

Ivo Křen (1964) patří k předním grafikům střední generace. Žije a tvoří v Pardubicích. Současně je kurátorem Východočeského muzea v Pardubicích a vedoucím tamější sbírky skla. Je členem a kurátorem skupiny Rubikon, sdružující významné české skláře, a Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Se skupinou Rubikon se představil v tuzemsku a v mnoha zahraničních výstavních síních Německa, Rakouska, Islandu, Belgie a Itálie. Samostatně vystavuje od roku 1991. Grafická díla představil rovněž na mnoha společných výstavách po celém světě. Za používání originálních grafických postupů získal v letech 2004, 2007 a 2010 významná ocenění na prestižních výstavách Grafika roku v Praze.

Okřídlené rčení Carpe diem z Ód římského básníka Horatia znamená „Utrhni den, užívej dne. Zítřku nevěř." Ivo Křen tak nazval svoji výstavu, prezentovanou na půdě Oblastní galerie v Liberci v roce 2011 a v Letohrádku Ostrov v roce letošním.

Ve svých grafických dílech ovšem posunul význam tradičního citátu od nekritického užívání krás a slastí dne k prožitkům vskutku niterným a duchovním.

Jejich zdrojem v podobě mnohdy i velmi nepatrných vizuálních vzruchů a impulsů je obdivuhodný přírodní svět. Není to jen navštívená a spatřená krajina a příroda exotická či jinak vzdálená. Ivo Křenovi mnohdy postačí zahledět se na řepkové pole při cestě autem či na pole s kvetoucími máky. I vodní hladina tiše plynoucí řeky vzbuzuje v jeho mysli silné estetické, pocitové a obsahové prožitky, stejně jako kvetoucí sakury, olivovníky, podobně jako zákoutí různých zahrad, i těch nejbližších a nejobyčejnějších, které jako malé ráje barev, tvarů, pohybu a zvuků vidí z okna svého pardubického domu.

Ivo Křen toto námi mnohdy neviděné bohatství zpodobňuje s filozofickým nadhledem a vyzrálou moudrostí, která ho přivedla k nezpochybnitelnému přesvědčení o správné volbě takových témat. Křenovo „překlopení" obyčejnosti v úžas objevovaných tajemství nabízí divákovi mnoho harmonických a pozitivních dojmů.

Pro zpodobnění Zahrady – pasti, Zahrady zlaté a rudé, Rajské zahrady – věčného hledání touhy, Vůně slunce a oblohy, Kvetoucí řeky, Přivolávače deště, Viklanů a Vodopádů nebo Ticha v krajině či Záhonu suché vikve a mnoha dalších grafik si vybral techniku linorytu. Jeho grafické listy, které si tiskne sám, se vyznačují velkými rozměry a bohatou barevností.

Někdy ke svým linorytům autor přidává tzv. rodokmeny, tj záznamy přibývajících barev, které používá v mnohočetných soutiscích z jedné linorytové matrice. V náročném a pomalém řemeslném procesu vznikají grafiky, které nabývají malířských vlastností, jak je vidět na diptychu Řepkové pole z roku 2003 nebo cyklu Makové pole z let 2009 až 2012. Zároveň takový postup mu umožňuje realizovat jen malý počet otisků.

V Letohrádku Ostrov Ivo Křen vystavuje přes padesát grafických listů od roku 1992 až do současnosti. Výstava svým zaměřením souzní s atmosférou tohoto barokního letního sídla, obklopeného zámeckým parkem s bohatou zelení stromů a okrasných dřevin, s protékající říčkou Bystřicí.

Výstava potrvá do 30. září.

Božena Vachudová