Obě se odehrají v sobotu 18. června. Od 14 hodin se mohou zájemci zúčastnit Komentované prohlídky výstavy určené dětem i dospělým. Výstavou provede edukátorka Becherovy vily Hana Černohousová. Vstupné je 50,- Kč.

Od 15 hodin pak následuje výtvarná dílna Masky. Na dílně vedené Pavlou Vargovou si mohou děti i dospělí vytvořit z keramické hlíny vlastní verzi domorodé masky. (lev)