Grandhotel Pupp je nejstarším, nejznámějším a nejvýznamnějším hotelem v Karlových Varech s nesporně celoevropským významem. Je s podivem, že tomuto proslulému hotelu a jeho pozoruhodným dějinám dosud nebyla věnována muzejní výstava.

Počátky Grandhotelu Pupp spadají do roku 1701, kdy byl postaven Saský sál. Klíčový význam pro vývoj hotelového impéria měla hoteliérská dynastie rodiny Puppů v čele s Antonem Puppem, jež v průběhu 200 let sehrála důležitou roli v dějinách karlovarské gastronomie a podnikatelství.

Výstava v hlavních rysech ukazuje postupné a mnohdy složité budování hotelu od baroka až po dnešek a připomíná osudy rodiny Puppů, zejména otce zakladatele Johanna Georga Puppa, jeho synů a vnuků. Výstava je připravena v upomínku na 200. výročí úmrtí J.G.Puppa. V rámci výstavy je v prodeji reprezentativní vícejazyčná monografie Příběh Grandhotelu Pupp.

Místem konání expozice jsou výstavní sály Muzea Karlovy Vary na Nové Louce 23 v Karlových Varech, otevřeno úterý až neděle 9-12 a 13-17 hodin. V rámci 45. filmového festivalu (2. – 10. července) bude výstava otevřena denně od devíti do sedmnácti hodin.

Výstava potrvá od 24. června do 26. září 2010.

(rb)