Výstava v hlavních rysech mapuje postupné a mnohdy složité budování hotelu od baroka až po dnešek a připomíná osudy rodiny Puppů, zejména otce zakladatele Johanna Georga Puppa, jeho synů a vnuků. Hoteliérská dynastie rodiny Puppů sehrála v průběhu 200 let důležitou roli v dějinách karlovarské gastronomie a podnikatelství.

Sto padesát fotografií dokumentuje stavební vývoj a proměny podoby Saského a Českého sálu v dnešní Grandhotel Pupp, originální projektová dokumentace mapuje zásadní přestavby hotelu do dnešní podoby v letech 1892–1893.

Neméně zajímavé jsou na veřejnosti dosud nikdy nezveřejněné archiválie z archivu Grandhotelu Pupp, jako jsou například dobové projekty, reklamní prospekty, písemnosti ze základního kamene Parkhotelu či kupní smlouva rodiny Puppů na Český sál z roku 1776.

Z muzejních fondů jsou vystaveny originály starých rytin a map zachycujících proměny podoby hotelu od 18. století nebo též portréty, rodinné snímky Puppů a upomínkové předměty osobní povahy, získané od dosud žijících členů rodiny Pupp.

Rok 2010 je rokem oslav 300 let evropského porcelánu a výstava se stala součástí projektu Cesta porcelánu, který připomíná významný přínos české produkce porcelánek v evropském historickém kontextu. Výstava Příběh Grandhotelu Pupp tak v této souvislosti ukazuje vysokou úroveň stolování, s prezentací porcelánu z produkce významných porcelánek v regionu. Inscenace kavárenského zátiší pak vtáhne návštěvníka do poklidné lázeňské atmosféry. V rámci výstavy je v prodeji reprezentativní vícejazyčná publikace Příběh Grandhotelu Pupp.

Pro zájemce se pak 8. září od 17 hodin uskuteční doprovodná přednáška k výstavě. Přednášet bude Stanislav Burachovič.

(rb, red)