My jsme se proto knihovnice Markéty Bäumlové zeptali:

O jaké předměty a publikace jde?
Klášter na výstavu zapůjčoval trojrozměrné umělecké předměty a předměty denní potřeby a podklady pro kopie materiálů, historické fotografie a písemnosti vhodně doplňující vystavené knihy, jež jsou ústředním tématem výstavy. Jedná se především o nejstarší tisky 15. a raného 16. století a rukopisy, případně jejich zlomky.

Jak jste je vybírali?
Jednotlivé exponáty vybírala především hlavní autorka výstavy, která volila jednak knihy vizuálně atraktivní pro běžné návštěvníky, jednak knihy či předměty charakteristické pro příslušné časové údobí, jemuž je daný úsek výstavy věnován. Baroko tak například reprezentují bohatě zdobené mešní roucho s dekorativními přívěsky či rukopisná zahradnická příručka s návrhy okrasných záhonů pro parky francouzského typu.

Existují unikáty, které byste na výstavu pro jejich hodnotu zapůjčit nemohli?
Příklad Codexu gigas a mnohé další ukazují, že za určitých podmínek lze za výstavními účely zapůjčit i velmi cenné knižní exempláře, zapůjčovat nelze spíše knihy poškozené, které by vystavováním příliš trpěly, což je bohužel případ mnoha svazků z našich sbírek. Žádný extrémně cenný svazek v současné době nevlastníme. Nejcennější kusy byly buď ztraceny v období státní správy fondů a sbírek po roce 1950, nebo se již nacházejí v bezpečí trezorových depozitářů .

Kolik svazků knihovna v klášteře eviduje?
Klášterní knihovna čítá na 80 tisíc svazků a v rámci restitucí se z nejrůznějších institucí vracejí další, takže jejich počet dosud není konečný a stále se mění.

Chystá klášterní knihovna obdobnou výstavu jako Národní knihovna v Praze?
Ne. Klášter nedisponuje natolik kvalitními a bezpečnými výstavními prostorami, aby mohl vystavovat tak extrémně citlivé a cenné předměty, jakými jsou rukopisy, obzvláště rukopisy iluminované, a nejstarší tisky a knižní vazby.

Za jakých podmínek knihy půjčíte?
Knihovna není klasickou knihovnou veřejnou schraňující soudobou literaturu. Stejně jako oddělení státních knihoven, muzeí atp. spravující historické knihovní fondy naprostou většinu svazků z naší knihovny běžně nezapůjčujeme, prakticky jedinou výjimku tvoří právě výstavní účely. Mezi případnými vypůjčiteli figurují tedy výhradně kulturní a vědecké instituce, zápůjčky pak probíhají dle obvyklého standardu.