Zdeněk Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v přednášce představí vývoj samotného procesu zanikání sídel a promluví o dnešní podobě a významu lokalit zaniklých sídel. Ve druhé polovině 20. století se významně proměnil způsob života místních obyvatel, charakter osídlení, ráz a způsob využívání krajiny českého pohraničí. Součástí těchto rozsáhlých změn byl rovněž zánik více než 2 000 sídel. Jev to byl natolik rozsáhlý, že jej lze ve srovnání s jinými částmi České republiky považovat za pro pohraničí charakteristický. Role zanikání sídel v proměnách krajiny českého pohraničí a jejich interpretacích je mnohoznačná. Zaniklá sídla se stávají součástí procesu utváření místního dědictví a identit. Přednáška začíná v 17 hodin.