Při Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Karlových Varech působí taneční oddělení pro děti. Vede ho sympatická mladá cvičitelka Jana Muchová, která mi přiblížila svou práci s dětmi.

Od kolika let se mohou děti do tanečního oddělení přihlásit?
Do našeho oddělení se mohou hlásit děti již od tří let. První taneční krůčky se naučí formou hry. Díky tomu ani nepostřehnou, že se něco učí, a že dělají ohromné pokroky. V tomto věku jsou děti spontánní a této spontánnosti je třeba využít. Snažím se, aby si děti vytvořily k tanci vztah. Aby poznaly, co je to hudba a pohyb dohromady.

Co všechno se děti během docházky na vaše hodiny naučí?
Na hodinách tančíme, zpíváme písničky, ale také hrajeme s dětmi velice oblíbené hudební hry. Zvládáme i základy gymnastiky a baletu.

Kolik dětí navštěvuje vaše taneční oddělení?
V letošním roce je to šedesát dětí. Oproti loňskému roku je to výrazný nárůst. Nejmenší děti, od tří do šesti let, navštěvují taneční přípravku. Starší děti jsou po té rozděleny do ročníků. Děti do vyšších ročníků dělím hlavně podle věku, určitou roli zde také hraje pohybové nadání.

Pořádáte se svými dětmi také nějaká vystoupení?
Ano. Vystupujeme pravidelně dvakrát ročně. Pořádáme vánoční vystoupení a vystoupení na konci školního roku. Letošní vánoční vystoupení se bude konat 5. prosince v hotelu Thermal od 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Naše děti můžete také vidět na různých akcích, jako je například Dětský den.

Mohou se rodiče přijít na taneční hodinu podívat?
Rodiče jsou samozřejmě zváni a vítáni. Této možnosti již řada z nich využila.

Pokud chci své dítě přihlásit do tanečního oddělení, mám šanci i během roku?
Samozřejmě. Děti se mohou hlásit i během roku. Zápis není omezen pouze na začátek školního roku.

Tančí děti na živou, nebo reprodukovanou hudbu?
Děti tančí na živou hudbu. Máme skvělého korepetitora pana Radka Svobodu, člena Karlovarského symfonického orchestru, který děti doprovází na klavír.

Zaměřuje se vaše oddělení jenom na práci s dětmi?
Práce s dětmi je moje priorita, ale pořádám také aerobikové kurzy, které jsou určeny pro zájemce ve věku od deseti třeba až do sta let. Zaměřujeme se při cvičení zejména na posilování celého těla. Cvičíme pravidelně dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek od půl sedmé večer v ZUŠ Antonína Dvořáka. Každý, kdo má rád pohyb, je srdečně zván.

Pokud se rozhodnu přihlásit dítě do tanečního oddělení, kde mohu získat další informace?
Můžete mě navštívit v Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Rybářích, najdeteměv tanečním sále. Další informace vám mohu také poskytnout na e-mailové adrese jana.muchova@netp.cz. Každé nové dítě je u nás srdečně vítáno. Je pro mě velice důležité, aby se děti na hodině dobře cítily a měly z tance radost.