Po přečtení článku, který vyšel v Karlovarském deníku 26. října „Vrtulníky z Líní v Krajské nemocnici nepřestanou" jsem se zamyslel nad údaji, které vám poskytla mluvčí Karlovarského kraje.

Jsem „vyučený" statik už několik desítek let a vím jaký je rozdíl mezi hmotností 3,5 a 4,5 tun. Je to asi tolik, jako je hmotnost obezdění jedné kabiny sociálního zařízení (tedy WC) příčkami z lehkých tvárnic, jaké se ve stovkách případů legálně nebo nelegálně provádějí při úpravách bytových domů. Takové zatížení přenese bez obtíží například jedna vhodně umístěná lešenářská trubka.

To jen pro srovnání. Samozřejmě se jedná o jinou konstrukci, dále je nutno u vrtulníku vzít v úvahu dynamický součinitel, případně vodorovné účinky zatížení atd., atd. Nicméně tvrzení, že účinek je takový, že by to podstatnou měrou ovlivnilo hmotnost budovy, jakož i vyčíslení případných nákladů na miliony, případně se všemi důsledky na desítky milionů korun, je zavádějící a je klasickým příkladem matení veřejnosti rádobyodborným zdůvodněním. Dovoluji si tvrdit, že zvýšení nákladů, pokud by bylo zadáno již do projektu, by mohlo být v řádu desítek tisíců korun. Něco jiného by bylo dodatečné zvýšení únosnosti stávající konstrukce, což by znamenalo omezení provozu se všemi důsledky, ale o tom se v článku nemluví.

Ponechme stranou, zda heliport na budově nemocnice měl být, či neměl a pro jaké vrtulníky měl být navržen. Z problémů nemůžeme vinit projektanty, kteří plnili zadání ze strany investora.

Otázkou je, zda tvrzení o nákladech na veřejné investice ze strany volených nebo pověřených osob, kteří o nich rozhodují, kde se hází miliony korun, jsou jen řečnickým cvičením, nebo zda jsou pláštíkem pro to, aby se veřejnost smířila s mnohdy nehoráznou výší těchto nákladů. V obou případech je to špatně.

Ing. Vratislav Šteiner
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb