Emoce a nikoli racionální fakta a snaha o řešení situace v obci Kyselka motivují aktivity Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky (ASORKD). Potvrzuje to hysterická reakce představitelů Asociace na vyjádření primátora Karlových Varů. Volený zástupce města v odpovědi na dopis karlovarského občana upozornil, že Kyselka katastrálně pod město nespadá, její stav proto nesouvisí s věhlasem Karlových Varů a odmítl bojkotovat významnou regionální značku pouze na základě jednostranného pohledu ASORKD. Primátorova slova si však aktivisté vyložili tak, že boj za obnovu lázní Kyselka je podle něj bojem producentů nápojů.

„Takovéto vztahovačné reakce považujeme za absurdní a dokladují, že samozvaní amatérští ochránci nemovitých památek sdruženi v ASORKD nejsou schopni jednat na základě racionálních informací,“ míní generální ředitel KMV Alessandro Pasquale. Místo konstruktivních debat vedoucích k zlepšení stavu objektů v Kyselce volí ASORKD mediální útoky. Dlouhodobým cílem je kriminalizovat a skandalizovat úspěšnou společnost a jak je zřejmé, nyní už de facto kohokoli, kdo s postoji ASORKD nesouhlasí.

Karlovarské minerální vody, a.s. (KMV) vyzvaly zástupce ASORKD k jednání dopisem z 30.srpna 2011. Společnost tak reagovala na žádost Asociace o bezplatný převod kyselských objektů ve vlastnictví KMV na Asociaci. „Stále platí, že pokud Asociace předloží reálný projekt na revitalizaci budov a garance na jeho uskutečnění, jsme připraveni o něm jednat. A to i přes to, že KMV nyní dokončují vlastní projekt, který veřejnosti představí nejpozději v září,“ opakuje generální ředitel KMV Alessandro Pasquale. „Upřednostňuji osobní komunikaci, nikoli vzkazy přes média, jak to dělají zástupci ASORKD. Spíš než zájem o věc pak z takového jednání čiší snaha o vlastní zviditelnění. Věřím proto, že nám ASORKD brzy předloží relevantní projekt.“

ASORKD však na nabídku nereagovala a místo toho se prostřednictvím médií snaží problematizovat stav dalších objektů ve vlastnictví KMV, tentokrát v Karlových Varech. „Nechápu souvislosti. Objekty ve Varech s Kyselkou nijak nesouvisejí, nejsou památkově chráněné a rozhodně nejsou ve stavu, který by ohrožoval stavební hodnotu budov nebo zdraví spoluobčanů,“ podivuje se Alessandro Pasquale.

V mezičase KMV dle stanoveného časového harmonogramu pracují s oslovenými projekčními kancelářemi na dokončení nezbytné dokumentace k navrhovaným úpravám v Kyselce a projednávají je se všemi zainteresovanými stranami. „ASORKD se do tohoto procesu zapojit nehodlají a místo toho se opakovaně pokoušejí o kriminalizaci společnosti,“ uvedl Alessandro Pasquale.

KMV proto vnímají jako politováníhodné, že část médií o Asociaci píše coby o „památkářích“. ASORKD ovšem nepředstavuje zástupce žádného odborného pracoviště, ani laickou odbornou veřejnost s adekvátním vzděláním, nýbrž občanské sdružení prezentující osobní postoje členů. Martin J. Kadrman, jehož ústy se sdružení v poslední době nejčastěji prezentuje, na svých oficiálních stránkách www.kadrman.eu/zivotopis.htmluvádí, že se živí jako marketingový poradce (vystupování Asociace vykazuje rysy účelově vedené kampaně). Neschopnost akceptovat odlišné postoje a debatovat o nich v racionální rovině (základní předpoklad demokracie a občanské společnosti) přitom prokázal pan Kadrman už v minulosti.

Karlovarské minerální vody a.s.