Bývalá krajská vláda včele sexhejtmanem Pavlem provedla takzvanou optimalizaci školství. Původně měla optimalizace znamenat ideální množství a nabídku středních škol a oborů vregionu a úsporu peněz zprodeje nebo pronájmu nevyužívaných školských budov. Celý „optimalizační“ proces byl ale připraven diletantsky, bez systému a bez ohledu na názor ředitelů škol. Výsledkem bylo destruktivní nabourání fungujících oborů, jejich nelogické rušení a přesuny, nechyběly ani veřejné protesty žáků a vedení škol.

Spřehledem minulí čelní politici kraje rozbili strukturu stavebního učiliště vKrálovském Poříčí, zLubů a Kraslic vykořenili tradiční obor výroby hudebních nástrojů, sloučili SOŠ Abertamy se SOŠ Nejdek, čímž vznikl zásadní problém snaplněním oboru mechanizátor lesní výroby. V Chebu a vSokolově vznikly megaškoly sdesítkami maturitních i učňovských oborů, kde se míchají žáci srozdílnou úrovní znalostí a schopností. Představa tehdejšího hejtmana Pavla byla zřejmě nahnat žáky podle okresů do tří hal, kde by se masově vyučovalo.

Korunu všemu nasadilo bývalé vedení kraje, když vnutilo krajským školám jednotné logo, za které ještě musely zaplatit (byť mnohé měly svou vlastní, originální značku). Rozkazem přidalo jako nevítaný bonus jednotný systém Škola online, zjednodušeně řečeno elektronické třídní knihy, které sice usnadňují evidenci a kontakt školy s rodiči, ale řada škol už vté době používala pro tyhle účely jiný software.

Žasnu, když si pak přečtu, že JUDr. Pavel označuje vtisku jím provedenou optimalizaci za „měkčí“ variantu a tvrdí, že optimalizace školství musí pokračovat.

Ano, čísla jsou neúprosná, počet žáků klesá a udržovat poloprázdné školy nelze. Jsem ale moc zvědav, zda vpřípadě, že se nepodaří zachránit tradiční keramickou školu vKarlových Varech, zvedne krajský zastupitel Pavel pro její zrušení ruku? Není přece populista!

Skomírání školy mimochodem nastartovala právě optimalizace a my teď děláme všechno pro to, aby se školu povedlo udržet. Podle exhejtmana nabádáme ředitele, ať neberou plný počet žáků do tříd, aby se dostalo i na jiné školy. Nenabádáme je ktomu a ani nebudeme, protože bychom tím zkomplikovali finanční situaci škol. Ale bylo by to skvělé – každý učitel by si přál mít ve třídě místo 30 dětí 20 a individuálně se jim věnovat.

Krajské školství bezesporu čekají změny. Například nepovažuji za dobré, aby se rozšiřoval počet gymnaziálních tříd a otvíraly se dvě třídy prim osmiletých gymnázií. Klesá tím kvalita přijímaných žáků a na gymnáziích studují ti, kteří by jinak mohli naplnit průmyslovky nebo učňovské obory, pro něž třeba mají větší předpoklady a snáze pak najdou uplatnění. Chceme rozumně nastavit nabídku oborů, která je vnašem kraj až zbytečně košatá, pokusíme se zachránit školy, které se momentálně potýkají s nezájmem žáků.

Máme připravený projekt, který by nám mohl pomoci získat více kvalifikovaných učitelů. To všechno by mělo probíhat za neustálé komunikace sřediteli škol, diskuze se zkušenými pedagogy a spodporou velkých zaměstnavatelů vregionu. Jestli to panu Pavlovi, či komukoliv jinému připadá populistické, měl by si najít ve slovníku význam toho slova.

Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje