Ohrazuji se proti vyjádření starosty Pavla Čekana, které bylo otištěno v Karlovarském deníku ze dne 20. 3. 2012. Zde pan starosta uvádí, že jsem ve své koncepci na činnost Domu kultury nic kvalitního nepředložil. Dům kultury Ostrov provozuje Dům kultury, Starou radnici a Klášterní areál a v těchto objektech zajišťuje dle svých možností kulturní program. Není úkolem a ani v silách Domu kultury zajistit veškerou kulturu v Ostrově a není to uvedeno ani jako jeho povinnost ve zřizovací listině. I přesto za mého vedení organizoval Dům kultury celou řadu velkých akcí jako například Michaelskou pouť, Klášterní slavnosti nebo tradiční a organizačně velmi náročný Dětský filmový a televizní festival. V rámci těchto akcí pravidelně vystupovali známí umělci, a mj. také někteří z těch, které nyní nabízí soukromá firma, která dostala zakázku za 500 000 Kč bez výběrového řízení, což působí velice neprůhledně.

Radě města jsem předložil celkem tři dokumenty. Na jaře roku 2011 jsem ze své iniciativy vypracoval analytický materiál, jehož cílem bylo seznámit nové radní se způsobem fungování Domu kultury v Ostrově. V závěru tohoto osmistránkového dokumentu jsem představil program Domu kultury na rok 2011, rozšířený o několik nových akcí. Návštěvnost se také díky tomuto oproti předchozímu roku zvýšila o více jak 6000 návštěvníků. Jistě to lze považovat za úspěch a svědčí to o dobré kvalitě práce Domu kultury, i s ohledem na skutečnost, že se to obešlo bez navýšení finančních prostředků od zřizovatele.

Tolik diskutovanou koncepci jsem odevzdal na podzim. Protože se radním zdála příliš stručná a málo konkrétní, během měsíce jsem ji rozpracoval do konkrétního programu akcí na rok 2012. K již obohacenému programu roku 2011 jsem přidal obnovení tradičních Folkových Velikonoc, Letní trampskou scénu, Letní divadelní scénu, akce na koupališti i v Zámeckém parku, kde jsem plánoval bohatý program na několika pódiích. Další akce se měly vztahovat k významným událostem jako Jáchymovské peklo, výročí osvobození, výročí založení ČR či koncert k „sametové revoluci“ s výstavou fotografií k 17. listopadu v Ostrově. V programu figuroval také Den turistiky s klubem Českých turistů a v neposlední řadě koncerty populární hudby a netradiční koncerty vážné hudby na klášterních schodech. Na přání vedení města jsem zařadil dalších šest farmářských trhů s různým tematickým zaměřením a připravoval zapojení Domu kultury do Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Ani to radním nestačilo a začátkem prosince 2011 mi oznámili svůj záměr vyhlásit výběrové řízení na funkci ředitele Domu kultury. Byl to pro mě jasný signál, že v této atmosféře již nebudu a nechci dále pracovat. Proto jsem se do výběrového řízení nepřihlásil a na funkci ředitele rezignoval.

Rád bych poděkoval všem, kdo mi v mé práci pomáhali, podporovali a fandili. V Domě kultury jsem prožil velkou část svého života. Vyrůstal jsem zde jako žák Lidové školy umění, později jako bigbeatový muzikant, jako jednatel kabelové televize a nakonec jako jeho ředitel. Těším se, že si jej do budoucna užiji zejména jako jeho návštěvník.

Ing. Marek Poledníček, bývalý ředitel Domu kultury Ostrov